دسته
وبلاگم در blogfa
دوستان
دوستان استقلالی
خدمات تبیان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 190330
تعداد نوشته ها : 155
تعداد نظرات : 47
Rss
طراح قالب
انتشار یافته و Capcom توسط X360, PC, PS این بازی برای کنسول های 3
برای گروه های سنی بزرگسال رده بندی شده است که راه یابی پیاده
اجرا شده و می تواند با کمی X شده در زیر، بر روی کنسول 360
تغییرات که همان دکمه ها هستند روی دو کنسول دیگر نیز مور د
استفاده قرار گیرد.
عملکرد دکمه ها:
استفاده از قدرت B - شلیک با اسلحه X - ضربه با شمشیر Y : نرو
بالا بردن قدرت شمشیر LT - استفاده از قدرتی LB - پریدن A - دست
A - گارد گرفتن B - شلیک با اسلحه X - ضربه شمشیر Y : دانته
عوض کردن شمشیر - زدن جهت های RT - عوض کردن اسلحه LT - پریدن
حرکات شمشیر، اسلحه و دویدن. B مختلف بعد از آن
نکاتی قبل از شروع بازی:
برای استفاده از خون می توانید به قسمت آیتم بروید و
ستاره های سبز را استفاده کنید. برای خرید خون و فنون جدید
می توانید هنگام شروع هر مرحله قدرت را بالا ببرید یا از
مجسمه های طلایی رنگی که در طول بازی است استفاده کنید و
برای خرید خون سبز و Skill اورب های قرمز خود را در قسمت
امتیازهایی که در پایان هر مرحله بنا به درجه ای که بازی را
به پایان می رسانید کسب می کنید فنون جدید خریداری کنید.
شروع بازی- اولین مرحله:
به او X بازی را با شلیک به دانته آغاز کنید، فقط با دکمه ی
شلیک کنید تا به قسمت بعدی بازی بروید. زمانی که به شما شلیک
را بزنید تا به قسمت بعد بروید . در اینجا A می شود دکمه ی
و جاخالی دادن وارد قسمت LS+A و زدن RB باید با گرفتن دکمه ی
بعدی شوید. پس از دیدن دمو باید با زدن ضربات شمشیر به دانته
را بزنید تا وارد قسمت بعدی Y نزدیک او شده و چهار بار
به پایین، LS را بگیرید و با زدن RB شوید. در این قسمت باید
را بزنید تا وارد قسمت بعد شده دمویی می بینید . در این Y
حاصل B قسمت نزدیک دانته شده و با مشت قدرتی خود که با
می شود وارد قسمت بعدی شو ید. در اینجا بعد از مبارزه با
دانته و شکست او دمویی را تماشا کرده و بازی را ذخیره کنید .
دمویی دیگر می بینید و وارد مرحله ی بعدی می شوید.
مرحله ی دوم:
هستید، مهاجمان را از میان برداشته Opera House Plaza شما در منطقه ی
به آنطرف میدان رفته جلوتر سمت راست وارد در شده پس از دیدن
صحنه ی کوتاه به شما یک قابلیت جدید معرفی می شود که با زدن
برای کاربرد روی دیوارها و گرفتن آیتم ها استفاده A دکمه ی
دارد. جلو رفته پس از دیدن دمو مهاجمان را از بین برده وارد
در سبزرنگ شوید. سمت راست وارد در شده از پله ها پایین آمده
می توانید دوربین را تنظیم کنید. جلوتر به سمت استوانه ی RS با
روی آن، قدرت جدید را B در حال گردش رفته با زدن دکمه ی
بر روی دایره های آبی RB+B بگیرید. این قدرت با زدن دکمه های
کاربرد دارد. مسیر را جلو رفته وارد در شوید و از روی بالکن
به طرف دیگر پریده مسیر را جلو بروید . مزاحمان را از میان
برداشته کمی جلوتر قدرت جدیدی به شما معرفی می شود که با زدن
فعال می شود. دشمنان را به سمت خود بکشید و آن ها را از پای RB+B
درآورید. وارد در شده پایین آمده می توانید با زدن چند بار
قدرت شمشیر خود را برای لحظاتی بالا ببرید . مسیر را ادامه LT
داده تا وارد در شوید. جلوتر وارد اسکله شوید. مسیر شما سمت
راست می باشد اما باید مسیر را باز کنید بنابراین جلو رفته
سمت چپ روی دایره ی آبی به آنطرف پریده جلوتر وارد در شوید .
مزاحمان را از بین برده وارد در شده شعله های آبی را که روی
چرخ مشخص شده با شمشیرروشن کنید. از سکوها بالا رفته وارد در
کوچک شده دمویی دیده مسیر پل باز می شود. به عقب برگشته از
روی پل عبور کرده وارد در شده از تونل جلو رفته از دیوار
بالا بروید. کمی جلوتر، مجسمه هایی به شما معرفی می شود که
های خود را فروخته و خون بخرید . وارد در Orb می توانید در آنجا
شوید. از پله ها بالا رفته تا جلوتر دمویی ببینید. پس از شکست
دادن اولین غول بازی که البته فرار می کن د وارد در شده از
پله ها بالا بروید. مسیر را تا تونل رفته این مرحله به اتمام
می رسد.
مرحله ی سوم:
داخل تونل جلو رفته مسیر را بالا بروید. مزاحم ان را از میان
برداشته وارد سوراخ جلویی شوید. حصار چوبی را خراب کنید و
از این تونل خارج شوید. سمت راست جلو رفته و از روی پل جلو
بروید و پس از دیدن دمو مهاجمان را از میان برداشته به مسیر
ادامه دهید. ملاقاتی با گلوریا خواهید داشت . جلوتر وارد در
بزرگ شده صحنه ای خواهید دید که شما را راهنمایی می کند. سمت چپ
وارد در سبزرنگ شده سمت راست جلو بروید. وارد محوطه ی بسته ی سمت
چپ شده وارد در قهوه ای رنگ شوید. دشمنان را از بین برده وارد
در شده از پله ها بالا رفته روی دایره ی آبی قرار گرفته به
آنطرف بروید. مواظب روشن و خاموش شدن حلقه های آبی برای پرش
باشید. وارد در آنطرفی شده سمت چپ به جلو رفته وارد در
انتهایی شده از پله ها بالا بروید. مسیر را به طرف در بعدی
رفته وارد آن شده از پله ها پایین آمده جلوتر از مسیر پله ها
بالا رفته وارد در شوید . مزاحمان را در طول مسیر از میان
برداشته از پله ها پایین رفته وارد در بعدی شده سمت راست جلو
بروید. چرخ روی دیوار را روشن کنید تا طلسم ها باطل شوند .
وارد در سبزرنگ شده وارد راهروی بعدی شوید و از در عبور
کنید. سمت راست جلو رفته وارد کتابخانه شوید. سربازی که شکل
یک شوالیه است را شکست داده وار د باریکه راه شده کنار
استوانه قدرت را گرفته مرحله ی سوم به اتمام می رسد.
مرحله ی چهارم:
در این مرحله وظیفه ی شما باز کردن یک مسیر که روی آن به
وسیله ی تارهای آبی پوشیده شده است می باشد. پس از دیدن صحنه،
فعال می شود. داخل کتابخانه شده سمت چپ یک B قدرت جدید شما با
نزدیک آن ضربه B چرخ آهنی روی یک پایه چسبیده است با قدرت
زده تا حرکت کرده و آن را به سمت در آبی که بسته است فرستاده
تا راه باز شود. وارد مسیر جدید شده سمت چپ جلو بروید. سمت چپ
وارد در شده مهاجمان را از میان برداشته وارد در بعدی شوید .
تصویری کوتاه خواهید دید. وارد سالن کلیسا شده چرخ آهنی را
پایین آورده و جعبه ی آبی رنگ وسط B از روی پله ها با قدرت
سالن کلیسا را خراب کنید. در اینجا برای استفاده کردن قدرتی
که زیر جعبه قرار دارد باید قدرتی جدید به دست آورید . وارد
در سبزرنگ شده صحنه ای خواهید دید که شما را برای رسیدن به
نام دارد. مسیر Large Hall مسیر جدید راهنمایی می کند. این منطقه
سمت چپ را به خاطر بسپارید. سمت راست جلو بروید و مسیر را تا
رسیدن به دری که با تار آبی رنگ پوشیده شده بروید . یکی از
چرخ ها را از روی دایره ی نورانی جدا کنید و به جایی ببرید که
گفتیم آن را به خاطر بسپارید. آنجا را خراب کرده و با یکی از
چرخ ها یک چرخ آهنی دیگر به دست آورده اید. حالا این ها را به
قسمت دایره های نورانی ببرید و آن ها را روی دایره ها قرار
دهید. یک چرخ آهنی دیگر برای باز کردن در نیاز است، مسیر را
سمت راست جلو رفته وارد در قهوه ای رنگ شوید . داخل اتاق،
مزاحمان را از میان برداشته وارد راهرو شوید. سمت چپ چرخ آهنی
را حرکت داده و آن را به سمت آتش داخل راهرو حرکت دهید تا
آتش به شما صدمه نزند. چرخ را به جلو هدایت کرده راه باز
می شود. سمت راست وارد در شده دشمنان را شکست داده سمت چپ از
پله ها بالا بروید. روی سکان آبی رنگ شمشیر زده تا در باز شود .
سمت راست چرخ آهنی را از در باز شده به سمت محل موردنظر هدایت
کنید و آن را در جایگاه قرار دهید. وارد مسیر جدید شده با
خواهرهای دوقلو مبارزه کنید . دمویی دیده با قورباغه ی
عظیم الجثه مبارزه کنید. پس از شکست دادن او دمویی دیده وارد
مسیر جدید شده این مرحله به پایان می رسد.
مرحله ی هفتم:
مسیر را جلو رفته از سراشیبی پایین آمده مهاجمان را از بین
برده از پله ها بالا بروید. کمی جلوتر از پله ها بالا بروید و
مسیر را باز کرده از روی شیشه های رنگی جلو بروید . وارد در
شده از پله ها بالا رفته مسیر را باز کرده از روی شیشه های
رنگی جلو بروید. وارد در شده از پله ها بالا بروید . مسیر را
تا رسیدن به سکان ادامه داده آن را روشن کنید . از روی
شیشه ها جلو رفته بعد از کمی تلاش خود را به سمت در رسانده
وارد در شوید. مسیر را تا رسیدن به سکان آبی ادامه داده
مسیر را باز کنید. کمی جلوتر کنار پله ها مسیر سمت راست را
باز کرده جلوتر بروید. وارد در شده از پله ها بالا آمده دمویی
دیده از دست اژدها فرار کنید. کمی جلوتر باز هم دمویی دیده
وارد در شده، طول مسیر مهاجمان را از میان برداشته سپس باید
با اژدها مبارزه کنید. پس از شکست دادن او و فرارش به سمت
مسیر نشان داده شده بالا رفته این مرحله به اتمام می رسد.
مرحله ی هشتم:
مسیر را تا دروازه رفته جلوتر دشمنان را از بین برده به سمت
باریکه رفته با استفاده از قدرتی که از شکست اژدها به دست
را بزنید تا مسیر A یا X آورده اید روی چوب های به هم پیچیده
باز شود. جلو رفته از پل گذشته سمت راست پس از دیدن دمو
مهاجمان را از پای درآورده از پله ها بالا بروید. سمت راست مسیر
را ادامه دهید و کمی جلوتر از پله ها بالا بروید. وارد در شده
پس از دیدن صحنه به زیر پله ها رفته مسیر را باز کنید و وارد
در شوید. در اینجا به یک چهار راه می رسید که می توانید به
این صورت بروید.
1
3 2
جلوی در شروع
ابتدا مسیر 1 را بروید، برگشت می خورید. بعد از آن مسیر شماره
2 را بروید باز هم برگشت می خورید. مسیر شماره 3 را رفته وارد
مسیر جدید می شوید. جلو رفته وارد در شده در طول مسیر مهاجمان
را از بین برده روی پل جلو بروید. از پله ها بالا رفته دمویی
خواهید دید و مبارزه ای خواهید داشت.
مرحله ی م:
به طرف در رفته کمی جلوتر تصویری خواهید دید . پس از کمی
راه پیمایی و دیدن دمو، دشمنان را از میان برداشته وارد در
شوید. جلوتر از پله ها بالا رفته وارد در شوید . پس از کلیک
روی اهرم دمویی می بینید. به عقب برگشته داخل سالن لیزرهایی
فعال شده است، سمت راست شما یک در باز وجود دارد خود را به
آنجا رسانده از پله ها بالا بروید. دشمنان را از میان برداشته و
سمت چپ قدرت جدید را بگیرید. وسط اتاق اهرمی وجود دارد، کنار
را زده تا زمان آهسته شود. از وسط لیزرها عبور کرده B آن
جلو بروید. سمت راست جلوتر، سکان روی دیوار را روشن کرده
آسانسور پایین می آید. سوار آسانسور شده و پس از بالا رفتن
خارج شده زمان را آهسته کرده و از لیزرها عبور کنید . سمت
راست از پله ها بالا رفته وارد آسانسور بعدی شوید . وارد در
جدید شده و پس از آهسته کردن زمان، از لیزرها عبور کنید .
وارد آسانسور بعدی شوید. از راهرو جلو رفته از پله ها بالا
بروید. کمی جلوتر دمویی خواهید دید و پس از شکست دادن اگنرس
این مرحله نیز پایان می یابد.
مرحله ی دهم:
به طرف در رفته وارد شوید. جلوتر وارد آسانسور شده پس از
نابود کردن دشمنان وارد مسیر جدید شوید. زمان را آهسته کرده
و از لیزرها عبور کنید. سکان داخل آسانسور را روشن کرده کمی
عقب تر که راه مسدود شده بود برگشته، پایین پریده وارد مسیر
راه پله ها شوید. زمان را آهسته کرده جلوتر از پله ها پایین
آمده به جایی که لیزرها فعال هستند می رسید . سمت چپ از در
عبور کرده از روی پل به جلو بروید . وارد در شده زمان را
آهسته کنید و از روی لیزرها با پرش خود را به طرف د یگر
برسانید. در اینجا برای رفتن به مسیر دیگر پایین بپرید و پس
از نابود کردن دشمنان نور آبی رنگی که جلوی دستگاه کند کننده
زمان را گرفته باز می شود، زمان را آهسته کرده مسیر به شما
راهنمایی می شود. از چرخ ها بالا رفته وارد در شوید. جلو رفته
از آسانسور عبور کرده کمی جلوتر وارد آسانسور شوید . بالا
رفته وارد در شده مهاجمان را از بین برده کمی جلوتر وارد در
شوید. اینجا باید با دانته مبارزه کنید. پس از مبارزه با او
مرحله به اتمام می رسد.
مرحله ی یازدهم:
سمت چپ یا راست از پله ها بالا رفته سکان روی پایه را روشن
کرده از چراغ های آبی بالا بروید . جلوتر، آسانسور را فعال
کرده بالا بروید. سمت راست جلو رفته در بسته است . یکی از
دشمنان را با دست خود به طرف جلو بکشید تا در باز شود . جلو
رفته سمت چپ نمی توانید سوار آسانسور شوید، اینجا را به خاطر
بسپارید. از سمت راست جلو رفته چراغ های آبی را گرفته جلو
بروید. اینجا دو مسیر را طی کرده سکان روی دیوار را روشن
کنید و مزاحمان را از پای درآورید. از چراغ های آبی بالا بالا
رفته جلوتر آسانسور را فعال کنید. حالا به عقب جایی که گفتیم
به خاطر بسپارید برگشته و سوار آسانسور شده بالا بروید .
RT+B جلوتر پس از دمو با هوتینس مبارزه کرده سعی کنید با زدن
به او نزدیک شده و ضربه بزنید.
مرحله ی دوازدهم:
از این مرحله تا نزدیک مراحل پایانی باید مسیر را به عقب
برگردید و کاراکتر شما دانته می باشد. وارد در شده پس از دیدن
دمو مهاجمان را از میان برداشته وارد در شوید. قدرت را گرفته
از آسانسور پایین آمده یک زمان ده دقیقه ای به شما داده
می شود. مسیر را کامل به عقب برگشته از قلعه خارج شوید.
مرحله ی سیزدهم:
پس از دیدن دمو تصویری شما را راهنمایی می کند. باید مسیر خود
را با رفتن به درون غبار بنفش رنگ پیدا کنید به صورتی که با
وارد شدن به هرکدام در منطقه ی دیگری خواهید بود . به عقب
برگشته وارد در شده کمی جلوتر از بری دگی پل پایین پریده
مهاجمان را از بین ببرید. سمت راست وارد غبار بنفش شده در مسیر
جدید پایین آمده به طرف پله ها بروید . پس از نابود کردن
مزاحمان از پله ها وارد غبار بنفش شده دشمنان را از میان
برداشته از پله ها پایین آمده کمی جلوتر سمت چپ وارد باریکه
راه شوید. اینجا باید به قسمت زیر پل بروید، وارد غبار بنفش
برسید. جلوتر وارد در شوید . Winds Wept Valley شده تا به منطقه ی
جلو Lostwood به زیر راه پله ها رفته وارد در شده در منطقه ی
بروید تا به چهارراه برسید.
1
2 3
شروع
ابتدا وارد مسیر شماره 1 شوید، برگشت می خورید. به سمت منطقه ی
پشت سر خود یعنی شروع برگشته باز هم برگشت می خورید. حالا دو
بار وارد مسیر شماره 3 شده تا وارد مسیر جدید شوید. از پله ها
بالا رفته کمی جلوتر دمویی خواهید دید. اژدها را شکست داده
تا قدرت جدید را به دست آورید. اینجا این قدرت را می توانید
و عوض کردن سلاح استفاده کنید. پس از شکست اژدها RT با زدن
وارد مسیر جدید شده مرحله پایان می یابد.
مرحله ی چهاردهم:
با نرو آن 􀐴 پس از تماشای دمو شما باید خود را به جایی که قبلا
مسیر را رفتید بروید. به جایی رفته که سد مسدود شده بود و
راه را برای عبور از پل رد شوید . جلو رفته در طول مسیر
از روی پل عبور Lapis River دشمنان را از بین برده و در منطقه ی
شوید. سپس وارد منطقه ی Ancient Plaza کنید. سمت راست وارد منطقه ی
شوید. کمی جلوتر پس از غلبه بر دشمنان از سکوها Winds Wept Valley
شوید. به سمت تونل رفته و Forest Entrance بالا بروید و وارد منطقه ی
شوید. از روی پل عبور کرده دمویی کوتاه Foris Falls وارد منطقه ی
می بینید و این مرحله نیز به اتمام می رسد.
مرحله ی پانزدهم:
جلو رفته سمت چپ از پله ها بالا آمده وارد در شوید. پس از دمو
و شکست دادن شوالیه وارد زیرزمین شده جلوتر وارد در شوید .
سمت چپ کنار راهرو جلو رفته وارد در شوید. وارد در بعدی شده
جلوتر وارد در باز شده شوید. دشمنان را از میان برداشته سمت
چپ از پله ها پایین آمده وارد در شده کمی جلوتر سمت راست وارد
بروید . مهاجمان را Dining Room در بعدی شوید. مسیر را تا اتاق
نابود کرده و وارد در بعدی شده سمت راست جلو بروید و خود را
برسانید. جلوتر از پله ها بالا بروید . Torture Chamber به منطقه ی
پایین آمده و سکان روی دیوار را روشن کنید. روی دایره ی آبی
پریده بالا آمده و از روی پل عبور کنید. وارد در شده مهاجمان
را از پای درآورده وارد در شده از پله ها پایین بیایید .
آنطرف نردها پریده وارد در شوید. پس از دیدن دمو قورباغه ی
LT بزرگ را از میان برداشته قدرت جدید را خواهید گرفت که با
می توانید آن را آورده و استفاده کنید.
مرحله ی شانزدهم:
وارد در شده مهاجمان را از بین برده وارد در بعدی شوید . پس
از دیدن دمو وارد مسیر بعدی شده تصویری دیده و مهاجمان را از
بین برده وارد مسیر کنار سد شوید. از پله ها بالا بیایید و
شوید. در طول مسیر مزاحمان را از بین Angle Creation وارد مسیر
برده وارد در شوید. روی دایره ی قرمزرنگ بالا پریده جلو رفته
بروید. از زیرزمین خارج Grand Hall و وارد در شوید. به منطقه ی
شده جلو بروید Fortuna Castle Gate شده تصویری می بینید. وارد منطقه ی
و پس از دیدن دمو موجوداتی که شبیه سگ هستند را از بین
ببرید. از سکوها بالا رفته در طول مسیر مزاحمان را نابود کرده
Ferrum Hills شوید. پس از آن وارد منطقه ی Fortuna Castle Gate وارد مسیر
شده و غول این مرحله را کشته و قدرت او را به دست آورده
وارد زیرزمین شوید.
مرحله ی هفدهم:
جلو آمده پایین بپرید و مسیر راهرو را پیموده از در بگذرید
و از روی پل عبور کنید. وارد تونل شده از در عبور کرده در
طول مسیرها مزاحمان را از بین برده تا به در سالن کلیسا
برسید. وارد شده پس از دیدن دمو و کشتن آگنوس وارد دایره ی
آبی شوید.
مرحله ی هجدهم:
پس از تماشای دمو یک شمشیر به شما داده می شود. در اینجا برای
مبارزه با این غول باید روی دایره های آبی پریده و سکان های
آبی را روشن کرده تا غول زمین بخورد. با دایره های آبی به سمت
او پریده و نگین های فیروزه ای رنگ را که روی بدن او قرار
دارد با اسلحه شکسته دمویی کوتاه خواهید دید . بعد از آن،
غول دست چپ خود را به سمت شما پرتاب می کند، باید از آن بالا
رفته و چشم های آبی شانه ی چپ و روی سینه ی او را با اسلحه
خراب کنید تا دمویی ببینید. برای از بین بردن آخرین نگین
روی سینه ی او سعی کنید با اسلحه به او شلیک کنید . پس از
شکست دادن غول و دیدن دمو این مرحله به پایان می رسد.
مرحله ی نوزدهم:
پس از تماشای دمو باید دو مرحله ی پایانی را با نرو تمام کنید.
پس از جلو رفتن و دیدن دمو باید با ضربدر زدن به تاس با شمشیر
و آوردن اعداد مورد نظر و رفتن به نقطه ای که باعث رفتن شما به
طبقه ی بالایی می شود به بالا بروید . غول ها را شکست داده و
روپوش قرمزرنگ را پاره کرده وارد آن شوید.
مرحله ی بیستم:
در این مرحله باید هوتیسن که تبدیل به اهریمن شده را شکست
RB+B دهید. برای این کار می توانید از موثرترین شیوه یعنی با
به او حمله کنید و روی هوا به او ضربه بزنید تا از پای
را بزنید تا او B درآمده پایین بیفتد. سپس به او چسبیده و
را شکست دهید. پس از دیدن دمو، غول عظیم الجثه دستان خود را
را B به سمت شما پرت می کند. در این هنگام که نزدیک شما شد فقط
را زده تا دمویی B بزنید تا سر او خم شود. جلوی صورت او
دیده و پایان بازی را تماشا کنید.
Devil May Cry
4
انتشار یافته و Capcom توسط X360, PC, PS این بازی برای کنسول های 3
برای گروه های سنی بزرگسال رده بندی شده است که راه یابی پیاده
اجرا شده و می تواند با کمی X شده در زیر، بر روی کنسول 360
تغییرات که همان دکمه ها هستند روی دو کنسول دیگر نیز مور د
استفاده قرار گیرد.
عملکرد دکمه ها:
استفاده از قدرت B - شلیک با اسلحه X - ضربه با شمشیر Y : نرو
بالا بردن قدرت شمشیر LT - استفاده از قدرتی LB - پریدن A - دست
A - گارد گرفتن B - شلیک با اسلحه X - ضربه شمشیر Y : دانته
عوض کردن شمشیر - زدن جهت های RT - عوض کردن اسلحه LT - پریدن
حرکات شمشیر، اسلحه و دویدن. B مختلف بعد از آن
نکاتی قبل از شروع بازی:
برای استفاده از خون می توانید به قسمت آیتم بروید و
ستاره های سبز را استفاده کنید. برای خرید خون و فنون جدید
می توانید هنگام شروع هر مرحله قدرت را بالا ببرید یا از
مجسمه های طلایی رنگی که در طول بازی است استفاده کنید و
برای خرید خون سبز و Skill اورب های قرمز خود را در قسمت
امتیازهایی که در پایان هر مرحله بنا به درجه ای که بازی را
به پایان می رسانید کسب می کنید فنون جدید خریداری کنید.
شروع بازی- اولین مرحله:
به او X بازی را با شلیک به دانته آغاز کنید، فقط با دکمه ی
شلیک کنید تا به قسمت بعدی بازی بروید. زمانی که به شما شلیک
را بزنید تا به قسمت بعد بروید . در اینجا A می شود دکمه ی
و جاخالی دادن وارد قسمت LS+A و زدن RB باید با گرفتن دکمه ی
بعدی شوید. پس از دیدن دمو باید با زدن ضربات شمشیر به دانته
را بزنید تا وارد قسمت بعدی Y نزدیک او شده و چهار بار
به پایین، LS را بگیرید و با زدن RB شوید. در این قسمت باید
را بزنید تا وارد قسمت بعد شده دمویی می بینید . در این Y
حاصل B قسمت نزدیک دانته شده و با مشت قدرتی خود که با
می شود وارد قسمت بعدی شو ید. در اینجا بعد از مبارزه با
دانته و شکست او دمویی را تماشا کرده و بازی را ذخیره کنید .
دمویی دیگر می بینید و وارد مرحله ی بعدی می شوید.
مرحله ی دوم:
هستید، مهاجمان را از میان برداشته Opera House Plaza شما در منطقه ی
به آنطرف میدان رفته جلوتر سمت راست وارد در شده پس از دیدن
صحنه ی کوتاه به شما یک قابلیت جدید معرفی می شود که با زدن
برای کاربرد روی دیوارها و گرفتن آیتم ها استفاده A دکمه ی
دارد. جلو رفته پس از دیدن دمو مهاجمان را از بین برده وارد
در سبزرنگ شوید. سمت راست وارد در شده از پله ها پایین آمده
می توانید دوربین را تنظیم کنید. جلوتر به سمت استوانه ی RS با
روی آن، قدرت جدید را B در حال گردش رفته با زدن دکمه ی
بر روی دایره های آبی RB+B بگیرید. این قدرت با زدن دکمه های
کاربرد دارد. مسیر را جلو رفته وارد در شوید و از روی بالکن
به طرف دیگر پریده مسیر را جلو بروید . مزاحمان را از میان
برداشته کمی جلوتر قدرت جدیدی به شما معرفی می شود که با زدن
فعال می شود. دشمنان را به سمت خود بکشید و آن ها را از پای RB+B
درآورید. وارد در شده پایین آمده می توانید با زدن چند بار
قدرت شمشیر خود را برای لحظاتی بالا ببرید . مسیر را ادامه LT
داده تا وارد در شوید. جلوتر وارد اسکله شوید. مسیر شما سمت
راست می باشد اما باید مسیر را باز کنید بنابراین جلو رفته
سمت چپ روی دایره ی آبی به آنطرف پریده جلوتر وارد در شوید .
مزاحمان را از بین برده وارد در شده شعله های آبی را که روی
چرخ مشخص شده با شمشیرروشن کنید. از سکوها بالا رفته وارد در
کوچک شده دمویی دیده مسیر پل باز می شود. به عقب برگشته از
روی پل عبور کرده وارد در شده از تونل جلو رفته از دیوار
بالا بروید. کمی جلوتر، مجسمه هایی به شما معرفی می شود که
های خود را فروخته و خون بخرید . وارد در Orb می توانید در آنجا
شوید. از پله ها بالا رفته تا جلوتر دمویی ببینید. پس از شکست
دادن اولین غول بازی که البته فرار می کن د وارد در شده از
پله ها بالا بروید. مسیر را تا تونل رفته این مرحله به اتمام
می رسد.
مرحله ی سوم:
داخل تونل جلو رفته مسیر را بالا بروید. مزاحم ان را از میان
برداشته وارد سوراخ جلویی شوید. حصار چوبی را خراب کنید و
از این تونل خارج شوید. سمت راست جلو رفته و از روی پل جلو
بروید و پس از دیدن دمو مهاجمان را از میان برداشته به مسیر
ادامه دهید. ملاقاتی با گلوریا خواهید داشت . جلوتر وارد در
بزرگ شده صحنه ای خواهید دید که شما را راهنمایی می کند. سمت چپ
وارد در سبزرنگ شده سمت راست جلو بروید. وارد محوطه ی بسته ی سمت
چپ شده وارد در قهوه ای رنگ شوید. دشمنان را از بین برده وارد
در شده از پله ها بالا رفته روی دایره ی آبی قرار گرفته به
آنطرف بروید. مواظب روشن و خاموش شدن حلقه های آبی برای پرش
باشید. وارد در آنطرفی شده سمت چپ به جلو رفته وارد در
انتهایی شده از پله ها بالا بروید. مسیر را به طرف در بعدی
رفته وارد آن شده از پله ها پایین آمده جلوتر از مسیر پله ها
بالا رفته وارد در شوید . مزاحمان را در طول مسیر از میان
برداشته از پله ها پایین رفته وارد در بعدی شده سمت راست جلو
بروید. چرخ روی دیوار را روشن کنید تا طلسم ها باطل شوند .
وارد در سبزرنگ شده وارد راهروی بعدی شوید و از در عبور
کنید. سمت راست جلو رفته وارد کتابخانه شوید. سربازی که شکل
یک شوالیه است را شکست داده وار د باریکه راه شده کنار
استوانه قدرت را گرفته مرحله ی سوم به اتمام می رسد.
مرحله ی چهارم:
در این مرحله وظیفه ی شما باز کردن یک مسیر که روی آن به
وسیله ی تارهای آبی پوشیده شده است می باشد. پس از دیدن صحنه،
فعال می شود. داخل کتابخانه شده سمت چپ یک B قدرت جدید شما با
نزدیک آن ضربه B چرخ آهنی روی یک پایه چسبیده است با قدرت
زده تا حرکت کرده و آن را به سمت در آبی که بسته است فرستاده
تا راه باز شود. وارد مسیر جدید شده سمت چپ جلو بروید. سمت چپ
وارد در شده مهاجمان را از میان برداشته وارد در بعدی شوید .
تصویری کوتاه خواهید دید. وارد سالن کلیسا شده چرخ آهنی را
پایین آورده و جعبه ی آبی رنگ وسط B از روی پله ها با قدرت
سالن کلیسا را خراب کنید. در اینجا برای استفاده کردن قدرتی
که زیر جعبه قرار دارد باید قدرتی جدید به دست آورید . وارد
در سبزرنگ شده صحنه ای خواهید دید که شما را برای رسیدن به
نام دارد. مسیر Large Hall مسیر جدید راهنمایی می کند. این منطقه
سمت چپ را به خاطر بسپارید. سمت راست جلو بروید و مسیر را تا
رسیدن به دری که با تار آبی رنگ پوشیده شده بروید . یکی از
چرخ ها را از روی دایره ی نورانی جدا کنید و به جایی ببرید که
گفتیم آن را به خاطر بسپارید. آنجا را خراب کرده و با یکی از
چرخ ها یک چرخ آهنی دیگر به دست آورده اید. حالا این ها را به
قسمت دایره های نورانی ببرید و آن ها را روی دایره ها قرار
دهید. یک چرخ آهنی دیگر برای باز کردن در نیاز است، مسیر را
سمت راست جلو رفته وارد در قهوه ای رنگ شوید . داخل اتاق،
مزاحمان را از میان برداشته وارد راهرو شوید. سمت چپ چرخ آهنی
را حرکت داده و آن را به سمت آتش داخل راهرو حرکت دهید تا
آتش به شما صدمه نزند. چرخ را به جلو هدایت کرده راه باز
می شود. سمت راست وارد در شده دشمنان را شکست داده سمت چپ از
پله ها بالا بروید. روی سکان آبی رنگ شمشیر زده تا در باز شود .
سمت راست چرخ آهنی را از در باز شده به سمت محل موردنظر هدایت
کنید و آن را در جایگاه قرار دهید. وارد مسیر جدید شده با
خواهرهای دوقلو مبارزه کنید . دمویی دیده با قورباغه ی
عظیم الجثه مبارزه کنید. پس از شکست دادن او دمویی دیده وارد
مسیر جدید شده این مرحله به پایان می رسد.
مرحله ی هفتم:
مسیر را جلو رفته از سراشیبی پایین آمده مهاجمان را از بین
برده از پله ها بالا بروید. کمی جلوتر از پله ها بالا بروید و
مسیر را باز کرده از روی شیشه های رنگی جلو بروید . وارد در
شده از پله ها بالا رفته مسیر را باز کرده از روی شیشه های
رنگی جلو بروید. وارد در شده از پله ها بالا بروید . مسیر را
تا رسیدن به سکان ادامه داده آن را روشن کنید . از روی
شیشه ها جلو رفته بعد از کمی تلاش خود را به سمت در رسانده
وارد در شوید. مسیر را تا رسیدن به سکان آبی ادامه داده
مسیر را باز کنید. کمی جلوتر کنار پله ها مسیر سمت راست را
باز کرده جلوتر بروید. وارد در شده از پله ها بالا آمده دمویی
دیده از دست اژدها فرار کنید. کمی جلوتر باز هم دمویی دیده
وارد در شده، طول مسیر مهاجمان را از میان برداشته سپس باید
با اژدها مبارزه کنید. پس از شکست دادن او و فرارش به سمت
مسیر نشان داده شده بالا رفته این مرحله به اتمام می رسد.
مرحله ی هشتم:
مسیر را تا دروازه رفته جلوتر دشمنان را از بین برده به سمت
باریکه رفته با استفاده از قدرتی که از شکست اژدها به دست
را بزنید تا مسیر A یا X آورده اید روی چوب های به هم پیچیده
باز شود. جلو رفته از پل گذشته سمت راست پس از دیدن دمو
مهاجمان را از پای درآورده از پله ها بالا بروید. سمت راست مسیر
را ادامه دهید و کمی جلوتر از پله ها بالا بروید. وارد در شده
پس از دیدن صحنه به زیر پله ها رفته مسیر را باز کنید و وارد
در شوید. در اینجا به یک چهار راه می رسید که می توانید به
این صورت بروید.
1
3 2
جلوی در شروع
ابتدا مسیر 1 را بروید، برگشت می خورید. بعد از آن مسیر شماره
2 را بروید باز هم برگشت می خورید. مسیر شماره 3 را رفته وارد
مسیر جدید می شوید. جلو رفته وارد در شده در طول مسیر مهاجمان
را از بین برده روی پل جلو بروید. از پله ها بالا رفته دمویی
خواهید دید و مبارزه ای خواهید داشت.
مرحله ی م:
به طرف در رفته کمی جلوتر تصویری خواهید دید . پس از کمی
راه پیمایی و دیدن دمو، دشمنان را از میان برداشته وارد در
شوید. جلوتر از پله ها بالا رفته وارد در شوید . پس از کلیک
روی اهرم دمویی می بینید. به عقب برگشته داخل سالن لیزرهایی
فعال شده است، سمت راست شما یک در باز وجود دارد خود را به
آنجا رسانده از پله ها بالا بروید. دشمنان را از میان برداشته و
سمت چپ قدرت جدید را بگیرید. وسط اتاق اهرمی وجود دارد، کنار
را زده تا زمان آهسته شود. از وسط لیزرها عبور کرده B آن
جلو بروید. سمت راست جلوتر، سکان روی دیوار را روشن کرده
آسانسور پایین می آید. سوار آسانسور شده و پس از بالا رفتن
خارج شده زمان را آهسته کرده و از لیزرها عبور کنید . سمت
راست از پله ها بالا رفته وارد آسانسور بعدی شوید . وارد در
جدید شده و پس از آهسته کردن زمان، از لیزرها عبور کنید .
وارد آسانسور بعدی شوید. از راهرو جلو رفته از پله ها بالا
بروید. کمی جلوتر دمویی خواهید دید و پس از شکست دادن اگنرس
این مرحله نیز پایان می یابد.
مرحله ی دهم:
به طرف در رفته وارد شوید. جلوتر وارد آسانسور شده پس از
نابود کردن دشمنان وارد مسیر جدید شوید. زمان را آهسته کرده
و از لیزرها عبور کنید. سکان داخل آسانسور را روشن کرده کمی
عقب تر که راه مسدود شده بود برگشته، پایین پریده وارد مسیر
راه پله ها شوید. زمان را آهسته کرده جلوتر از پله ها پایین
آمده به جایی که لیزرها فعال هستند می رسید . سمت چپ از در
عبور کرده از روی پل به جلو بروید . وارد در شده زمان را
آهسته کنید و از روی لیزرها با پرش خود را به طرف د یگر
برسانید. در اینجا برای رفتن به مسیر دیگر پایین بپرید و پس
از نابود کردن دشمنان نور آبی رنگی که جلوی دستگاه کند کننده
زمان را گرفته باز می شود، زمان را آهسته کرده مسیر به شما
راهنمایی می شود. از چرخ ها بالا رفته وارد در شوید. جلو رفته
از آسانسور عبور کرده کمی جلوتر وارد آسانسور شوید . بالا
رفته وارد در شده مهاجمان را از بین برده کمی جلوتر وارد در
شوید. اینجا باید با دانته مبارزه کنید. پس از مبارزه با او
مرحله به اتمام می رسد.
مرحله ی یازدهم:
سمت چپ یا راست از پله ها بالا رفته سکان روی پایه را روشن
کرده از چراغ های آبی بالا بروید . جلوتر، آسانسور را فعال
کرده بالا بروید. سمت راست جلو رفته در بسته است . یکی از
دشمنان را با دست خود به طرف جلو بکشید تا در باز شود . جلو
رفته سمت چپ نمی توانید سوار آسانسور شوید، اینجا را به خاطر
بسپارید. از سمت راست جلو رفته چراغ های آبی را گرفته جلو
بروید. اینجا دو مسیر را طی کرده سکان روی دیوار را روشن
کنید و مزاحمان را از پای درآورید. از چراغ های آبی بالا بالا
رفته جلوتر آسانسور را فعال کنید. حالا به عقب جایی که گفتیم
به خاطر بسپارید برگشته و سوار آسانسور شده بالا بروید .
RT+B جلوتر پس از دمو با هوتینس مبارزه کرده سعی کنید با زدن
به او نزدیک شده و ضربه بزنید.
مرحله ی دوازدهم:
از این مرحله تا نزدیک مراحل پایانی باید مسیر را به عقب
برگردید و کاراکتر شما دانته می باشد. وارد در شده پس از دیدن
دمو مهاجمان را از میان برداشته وارد در شوید. قدرت را گرفته
از آسانسور پایین آمده یک زمان ده دقیقه ای به شما داده
می شود. مسیر را کامل به عقب برگشته از قلعه خارج شوید.
مرحله ی سیزدهم:
پس از دیدن دمو تصویری شما را راهنمایی می کند. باید مسیر خود
را با رفتن به درون غبار بنفش رنگ پیدا کنید به صورتی که با
وارد شدن به هرکدام در منطقه ی دیگری خواهید بود . به عقب
برگشته وارد در شده کمی جلوتر از بری دگی پل پایین پریده
مهاجمان را از بین ببرید. سمت راست وارد غبار بنفش شده در مسیر
جدید پایین آمده به طرف پله ها بروید . پس از نابود کردن
مزاحمان از پله ها وارد غبار بنفش شده دشمنان را از میان
برداشته از پله ها پایین آمده کمی جلوتر سمت چپ وارد باریکه
راه شوید. اینجا باید به قسمت زیر پل بروید، وارد غبار بنفش
برسید. جلوتر وارد در شوید . Winds Wept Valley شده تا به منطقه ی
جلو Lostwood به زیر راه پله ها رفته وارد در شده در منطقه ی
بروید تا به چهارراه برسید.
1
2 3
شروع
ابتدا وارد مسیر شماره 1 شوید، برگشت می خورید. به سمت منطقه ی
پشت سر خود یعنی شروع برگشته باز هم برگشت می خورید. حالا دو
بار وارد مسیر شماره 3 شده تا وارد مسیر جدید شوید. از پله ها
بالا رفته کمی جلوتر دمویی خواهید دید. اژدها را شکست داده
تا قدرت جدید را به دست آورید. اینجا این قدرت را می توانید
و عوض کردن سلاح استفاده کنید. پس از شکست اژدها RT با زدن
وارد مسیر جدید شده مرحله پایان می یابد.
مرحله ی چهاردهم:
با نرو آن 􀐴 پس از تماشای دمو شما باید خود را به جایی که قبلا
مسیر را رفتید بروید. به جایی رفته که سد مسدود شده بود و
راه را برای عبور از پل رد شوید . جلو رفته در طول مسیر
از روی پل عبور Lapis River دشمنان را از بین برده و در منطقه ی
شوید. سپس وارد منطقه ی Ancient Plaza کنید. سمت راست وارد منطقه ی
شوید. کمی جلوتر پس از غلبه بر دشمنان از سکوها Winds Wept Valley
شوید. به سمت تونل رفته و Forest Entrance بالا بروید و وارد منطقه ی
شوید. از روی پل عبور کرده دمویی کوتاه Foris Falls وارد منطقه ی
می بینید و این مرحله نیز به اتمام می رسد.
مرحله ی پانزدهم:
جلو رفته سمت چپ از پله ها بالا آمده وارد در شوید. پس از دمو
و شکست دادن شوالیه وارد زیرزمین شده جلوتر وارد در شوید .
سمت چپ کنار راهرو جلو رفته وارد در شوید. وارد در بعدی شده
جلوتر وارد در باز شده شوید. دشمنان را از میان برداشته سمت
چپ از پله ها پایین آمده وارد در شده کمی جلوتر سمت راست وارد
بروید . مهاجمان را Dining Room در بعدی شوید. مسیر را تا اتاق
نابود کرده و وارد در بعدی شده سمت راست جلو بروید و خود را
برسانید. جلوتر از پله ها بالا بروید . Torture Chamber به منطقه ی
پایین آمده و سکان روی دیوار را روشن کنید. روی دایره ی آبی
پریده بالا آمده و از روی پل عبور کنید. وارد در شده مهاجمان
را از پای درآورده وارد در شده از پله ها پایین بیایید .
آنطرف نردها پریده وارد در شوید. پس از دیدن دمو قورباغه ی
LT بزرگ را از میان برداشته قدرت جدید را خواهید گرفت که با
می توانید آن را آورده و استفاده کنید.
مرحله ی شانزدهم:
وارد در شده مهاجمان را از بین برده وارد در بعدی شوید . پس
از دیدن دمو وارد مسیر بعدی شده تصویری دیده و مهاجمان را از
بین برده وارد مسیر کنار سد شوید. از پله ها بالا بیایید و
شوید. در طول مسیر مزاحمان را از بین Angle Creation وارد مسیر
برده وارد در شوید. روی دایره ی قرمزرنگ بالا پریده جلو رفته
بروید. از زیرزمین خارج Grand Hall و وارد در شوید. به منطقه ی
شده جلو بروید Fortuna Castle Gate شده تصویری می بینید. وارد منطقه ی
و پس از دیدن دمو موجوداتی که شبیه سگ هستند را از بین
ببرید. از سکوها بالا رفته در طول مسیر مزاحمان را نابود کرده
Ferrum Hills شوید. پس از آن وارد منطقه ی Fortuna Castle Gate وارد مسیر
شده و غول این مرحله را کشته و قدرت او را به دست آورده
وارد زیرزمین شوید.
مرحله ی هفدهم:
جلو آمده پایین بپرید و مسیر راهرو را پیموده از در بگذرید
و از روی پل عبور کنید. وارد تونل شده از در عبور کرده در
طول مسیرها مزاحمان را از بین برده تا به در سالن کلیسا
برسید. وارد شده پس از دیدن دمو و کشتن آگنوس وارد دایره ی
آبی شوید.
مرحله ی هجدهم:
پس از تماشای دمو یک شمشیر به شما داده می شود. در اینجا برای
مبارزه با این غول باید روی دایره های آبی پریده و سکان های
آبی را روشن کرده تا غول زمین بخورد. با دایره های آبی به سمت
او پریده و نگین های فیروزه ای رنگ را که روی بدن او قرار
دارد با اسلحه شکسته دمویی کوتاه خواهید دید . بعد از آن،
غول دست چپ خود را به سمت شما پرتاب می کند، باید از آن بالا
رفته و چشم های آبی شانه ی چپ و روی سینه ی او را با اسلحه
خراب کنید تا دمویی ببینید. برای از بین بردن آخرین نگین
روی سینه ی او سعی کنید با اسلحه به او شلیک کنید . پس از
شکست دادن غول و دیدن دمو این مرحله به پایان می رسد.
مرحله ی نوزدهم:
پس از تماشای دمو باید دو مرحله ی پایانی را با نرو تمام کنید.
پس از جلو رفتن و دیدن دمو باید با ضربدر زدن به تاس با شمشیر
و آوردن اعداد مورد نظر و رفتن به نقطه ای که باعث رفتن شما به
طبقه ی بالایی می شود به بالا بروید . غول ها را شکست داده و
روپوش قرمزرنگ را پاره کرده وارد آن شوید.
مرحله ی بیستم:
در این مرحله باید هوتیسن که تبدیل به اهریمن شده را شکست
RB+B دهید. برای این کار می توانید از موثرترین شیوه یعنی با
به او حمله کنید و روی هوا به او ضربه بزنید تا از پای
را بزنید تا او B درآمده پایین بیفتد. سپس به او چسبیده و
را شکست دهید. پس از دیدن دمو، غول عظیم الجثه دستان خود را
را B به سمت شما پرت می کند. در این هنگام که نزدیک شما شد فقط
را زده تا دمویی B بزنید تا سر او خم شود. جلوی صورت او
دیده و پایان بازی را تماشا کنید.

نظر یادت نره شوشتری


پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X