من یاد گرفته ام که هر دستاورد بزرگی همیشه یک زمانی غیر ممکن بنظر می رسیده است (سن 47 سال )

-------------------

کتاب زندگی کن ،یادبگیر و آنرا به دیگران بسپار


دسته ها :
دوشنبه دهم 1 1388
X