دریافت صورت حساب تلفن همراه از طریق اس ام اس(بیدمجنون) مشاهده آخرین صورتحساب تلفن همراه محتاج وصل شدن به اینترنت و صرف وقت است ، مشترکین تلفن ھمراه شرکت ارتباطات سیار از این پس می توانند با ارسال یک پیام کوتاه، از قبض دوره وکارکرد میان دوره تلفن ھمراه خود به تفکیک موارد کارکرد تلفنشھری، بین شھری، پیام کوتاه و سایر ھزینه ھا مطلع شوند. قبل از هر چیز به چند نکته مهم اشاره میکنم.تمامی قبوض تلفن همراه به صورت دوره ای یعنی هر 2 ماه یک بار صادر میشوند ، به این معنی که در هر سال 6 دوره قبض برای تلفن همراه صادر میشود.سیستم دریافت قبض از طریق sms به دو روش ذیل تقسیم میشود:- دریافت صورتحساب 1 دوره ( 2 ماهه )- دریافت صورتحساب میان دوره ( از 1 روز تا 2 ماه و بیشتر ) راهنمای دریافت صورتحساب دوره ایاین روش فقط به شما صورتحساب 2 ماه کامل یعنی 1 دوره را نشان میدهد.:: روش دریافت صورتحساب:برای مثال اگر شما بخواهید صورتحساب تلفن همراه خود از تاریخ 1/11/85 تا 1/1/86 را مشاهده کنید یعنی دوره 6 سال 85 . برای این کار باید در قسمت New Text Message گوشی خود عدد 85,6 را وارد کنید و اگر بخواهید قبض 1/1/86 تا 1/3/86 را ببینید باید ارقام 86,1 را وارد کنید. این ارقام نشان دهنده سال و دوره مورد نظر میباشند و در بین آنها باید ویرگول گذاشته شود. راهنمای دریافت صورت حساب میان دوره ایدر این روش شما میتوانید صورتحساب استفاده از 1روز تا 2 ماه و بیشتر تلفن همراه خود مطلع شوید.:: روش دریافت صورتحساب میان دوره ای:در این روش شما به جای وارد کردن دوره ، سال باید تاریخ ابتدا ، تاریخ انتها را وارد کنید.برای مثال اگر شما بخواهید صورتحساب تلفن همراه خود از تاریخ 5/1/86 تا 5/2/86 یعنی فقط 1 ماه و یا هر تاریخ میان دوره ای دیگری را مشاهده کنید کافیست تا به این صورت در قسمت New Text Message گوشی خود تایپ کنید 860105,860205 و برای شماره مورد نظر بفرستید تا میزان استفاده از تلفن همراه خود در این زمان را ببینید. ارسال SMSمرحله نهایی ارسال ارقام بالا به شماره 009830009 میباشد.زمان پاسخگویی بین 2تا 3 دقیقه خواهد بود. شما با ارسال SMS به این شماره موارد زیر را نیز مشاهده خواهید کرد:- هزینه SMS- هزینه مکالمه شهری- هزینه مکالمه بین شهری- هزینه جابجائی

- جمع مبلغ

نظر میخوام -نظرررررررربده ه ه ه ه ه


دسته ها : موبایل
يکشنبه بیست و نهم 10 1387
X