کاشکه یه روز با همدیگه سوار قایق می شدیم
دور از نگاه ادما هر دومون عاشق می
شدیم
کاش آسمون با وسعتش تو دستامون جا می گرفت

 گلای سرخ دلمون کاش بوی
دریا می گرفت
کاش تو هوای عاشقی لیلی و مجنون می شدیم

باد که تو دریا می
وزید ما هم پریشون می شدیم
کاش که یه ماهی قشنگ برای ما فال م یگرفت

برامون
از فرشته ها امانتی بال می گرفت
با بال اون فرشته ها تو آسمون پر می زدیم

به شهر بی ستاره ها به آرومی سر می زدیم

شب که می شد امانت فرشته ها رو می
دادیم
مامونو می بستیم و به یاد هم می افتادیم

کاشکه تو دریای قشنگ خواب
شقایق می دیدیم
خواب دو تا مسافر و عشق و یه قاشق می دیدم

کاشکه می شد نیمه
شب با همدیگه دعا کنیم
خدای آسمونا رو با یک زبون صدا کنیم

بگیم خدای
مهربون ما رو ز هم جدا نکن
هرگز به عشق دیگری ما رو مبتلا نکن

کاش مقصد
قایق ما یه جای دور و ساده بود
که عکس ماه مهربون رو پنجره اش افتاده بود

کاش اونجا هیچ کسی نبود

یه وقتی با تو دوست بشه

تو نازنین من بودی مثل
حالا تا همیشه
کاشکه به جز من هیچ کسی این قدر زیاد دوست نداشت

یا که دلت
عشق منو اول عشقاش می گذاشت
کاش به پرنده بودی و من واسه تودونه بودم

شک
ندارم اون موقع هم این جوری دیوونه بودم
کاش تو ضریح عشق تو یه روز کبوتر می
شدم
یه بار نگاه می کردی و اون موقع پر پر می شدم

کاش گره دستامونو این
سرنوشت وا نمی کرد
کاش هیچ کدوم از ما دو تا هیچ دوستی پیدا نمی کرد

کاش که
می شد جدایی رو یه جایی پنهون بکنیم
خارای زرد غصه رو از ریشه ویرون بکنیم

کاش که با هم یه جا بریم که آدماش آبی باشن

شباش مثه تو قصه ها زلال و
مهتابی باشن
کاشکه یه روز من و تو رو تو دریا تنها بذارن

تو قایق آرزوها یه
روز مارو جا بذارن
اون وقت با لطف ماهیا دریا رو جارو بزنیم

بسوی شهر آرزو
بریم و پارو بزنیم
بریم یه جا که آدماش بر سر هم داد نزنن

به خاطر یه
بادبادک بچه ها فریاد نزنن
بریم یه جا که دلها رو با یک اشاره نشکنن

بچه ها
توی بازیشون به قمریا سنگ نزنن
جایی که ما باید بریم پشت در زندگیه

عادت
مردمش فقط عشقه و آشفتگیه
چشمامونو می بندیم و با هم دیگه می ریم سفر

یادت
باشه اینجا هوا غرق یه دلواپسیه
اما از اینجا که بریم فقط گل اطلسیه

هم اکنون نیازمندنظر سبزتان هستیم. 


دسته ها : شعر
دوشنبه سیم 10 1387
X