معاون وزیرجهاد کشاورزی از دستیابی به فناوری کنترل آفلاتوکسین پسته در سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر جهانگیر پرهمت در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اصلی صادرکنندگان پسته کشورآفلاتوکسین موجود در این محصول صادراتی است که در سالجاری محققان به فناوری کنترل قارچی که باعث بروز این بیماری می شود به وسیله ازن دست یافته اند.

معاون وزیرجهاد کشاورزی اعلام کرد: با دستیابی به کنترل آفلاتوکسین پسته بیش از 90 درصد قارچ عامل این بیماری از بین می رود، ضمن اینکه بالغ بر 75 درصد آفلاتوکسین موجود قابل کاهش می شود.

   

وی بیان کرد: کنترل سم آفلاتوکسین پسته در سطح آزمایشگاه است و به زودی درسطح یک واحد آزمایشی مزرعه ای اجرا می شود.

 

پرهمت با اشاره به دستیابی به فناوری طراحی و ساخت دستگاه کودپاش در سالجاری، عنوان کرد: این دستگاه علاوه بر توزیع کود در مزرعه امرتوزیع بذرو سم را نیز در آینده نزدیک انجام خواهد داد و این اقدام در هر هکتار 20 هزار تومان صرفه جویی اقتصادی را برای بهره برداران به دنبال دارد، ضمن اینکه میزان مصرف کود را تا 50 درصد کاهش می دهد.

 

وی با اشاره به دستیابی به فناوری از بین بردن علفهای هرز مزارع برنج کشور بدون استفاده از سم در سالجاری، اظهارداشت: این فناوری هم اکنون در مزارع برنج آزمایش شده است.

رئیس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی در ارتباط با اقدامات بر روی منابع پایه تولیدات کشاورزی به منظور مقابله با خشکسالی خاطرنشان کرد: استفاده از خاک ورزی تا 25 درصد مصرف آب را کاهش می دهد، ضمن اینکه با استفاده از دستورالعملهای کشت در سالجاری 25 تا 30 درصد صرفه جویی آب را در بخش کشاورزی به دنبال داشته است.

وی با اشاره به معرفی ارقام گیاهی مقاوم به خشکسالی عنوان کرد: در سالجاری با به کارگیری دانش و یافته های علمی با وجود خشکسالی کاهشی در تولید محصولات کشاورزی نداشته ایم.

پرهمت با اشاره به معرفی بذرجدید گندم پیشگام و تولید انبوه آن از سال 89 بیان کرد: در معرفی ارقام و تولید بذر به خودکفایی رسیده ایم.

 

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد خسارات خشکسالی به بخش کشاورزی وارد می شود، افزود: در فصل ترسالی باید آب مورد نیاز بخش کشاورزی برای فصل خشکسالی ذخیره سازی شود.

 

معاون وزیرجهاد کشاورزی بودجه سالجاری این سازمان را برای انجام اقدامات تحقیقاتی 19 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود در سال آتی میزان اعتبارات سازمان 10 درصد افزایش یابد.

 

وی اظهارداشت: در حال حاضر 310 عرصه تحقیاتی در کشور فعال است که شامل 128 ایستگاه تحقیقاتی ، 48 مزرعه و 134 عرصه تحقیقاتی است.دسته ها : کشاورزی
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X