محققان پژوهشگاه نفت موفق به استفاده مجدد از آبهای دور ریز پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی با استفاده از معادلات ریاضی شدند که این طرح در پالایشگاه گاز هاشمی نژاد، پالایشگاه نفت تهران، پالایشگاه گاز بید بلند و مجتمع پتروشیمی رازی اجرا شده است.

مهدی گوگل مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مدل با استفاده از معادلات ریاضی و تجربیات فنی طراحی شده است، گفت: این طرح به منظور استفاده مجدد از کلیه جریانهای دور ریز در پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی انجام شده است.

وی در این باره توضیح داد: در این روش کلیه راهکارهای استفاده مجدد از جریانهای دور ریز با استفاده از سیستمهای تصفیه و یا بدون استفاده از هر سیستم احیا کننده ای درون یک برنامه ریاضی مورد تحلیل قرار می گیرد.

گوگل به تفاوت این طرح با پروژه های دانشگاهی اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح از معادلات ریاضی استفاده شده است.دسته ها : صنعت
دوشنبه بیست و یکم 11 1387
X