محققان پژوهشگا نفت نرم افزار شبیه سازی فرآیند آب و بخار را طراحی کردند که قادر است از طریق مدلهای ریاضی راهکارهای مناسب را ارائه دهد.
مهدی گوگل مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت شبیه سازی در صنعت با بیان این خبر گفت: امروزه برای انجام تغییرات در دستگاهها و فرآیندها چاره ای جز شبیه سازی بر روی کامپیوتر نداریم.وی شبیه سازی را ایجاد مدل ریاضی از هر پدیده و عملیات دانست و افزود: در این شبیه سازی از طریق مدل ریاضی راه حلهای لازم برای حل مسایل ارائه می شود.مجری طرح با بیان اینکه تاکنون در دنیا نرم افزاری در زمینه دستگاهها و فرآیندهای آب و بخار طراحی و تولید نشده است، اظهار داشت: در این راستا در پژوهشگاه صنعت نفت بر پایه استانداردهای ASME و BS اقدام به تولید نرم افزارهایی در این زمینه کرده است.وی توضیح داد: با استفاده از این نرم افزار قادر خواهیم بود کلیه ادوات واحدهای آب، برق و بخار را شبیه سازی کنیم و همچنین می توان برای بررسی ارتباط این تجهیزات در شکل نیروگاهی برای موازنه بخار و انرژی بهره برداری کرد و راهکارهای بهینه برای عملکرد بهتر سیستمها ارائه کرد.

دسته ها : صنعت
دوشنبه هفتم 11 1387
X