محققان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی سیستم غوطه وری فرا صوتی (C-Scan) تولید کردند که قادر است با تصویربرداری دو بعدی از قطعات عیوب آنها را بدون تخریب با دقتی در حد یک میکرون آشکار سازی کند.
مهدی زیقمی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این سیستم همانند دستگاه سونوگرافی عمل می کند، گفت: این سیستم برای تست قطعات صنعتی به کار برده می شود و قادر است با تصویربردای دو بعدی از قطعه عیوب آن را آشکارسازی کند.وی به عملکرد این دستگاه اشاره کرد و افزود: این دستگاه شامل دو بازوی حرکتی و یک پراب آلتوسونیک است. قطعه داخل مخزن جایگزین می شود و پراب هم بر روی قطعه قرار می گیرد سپس به وسیله دو بازوی حرکتی سطح قطعه روبش می شود.وی ادامه داد: این بازوها امواجی را به داخل قطعه ارسال می کنند که با بازگشت این امواج تصویر رنگی دو بعدی از قطعه ایجاد می شود که با استفاده از این تصویر می توانیم وضعیت قطعه و میزان و نوع عیوب آنها را مشخص کنیم.زیقمی با تاکید بر اینکه این سیستم قادر است بسته به نوع قطعه انواع عیوب را آشکار سازی کند، اظهار داشت: از این سیستم می توان برای تست انواع قطعات فلزی و کامپوزیتی، اتصالات چسبی و قطعات ریخته گری استفاده کرد و عیوبی چون ناخالصی ها، ناهمگونیها، ترکها و غیره را می توان تشخیص داد.مجری طرح با بیان اینکه این سیستم در اکثر صنایعی که با فلز و کامپوزیت سرو کار دارند، کاربرد دارد، خاطرنشان کرد: از این سیستم می توان برای تست قطعات مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، خودروسازی و نظامی استفاده کرد.زیقمی به ویژگیهای این سیستم اشاره و اضافه کرد: از آنجایی که این سیستم دارای دو بازوی حرکتی است دقتی در حدود یک میکرون دارد و با نصب روشهای جدیدی برای تهیه تصاویر، مزیتهایی را نسبت به نوع مشابه این سیستم ایجاد کردیم.به گفته مجری طرح، این سیستم به ثبت رسیده است و با حمایت مسولان وارد فاز صنعتی خواهد شد.

دسته ها : صنعت
شنبه بیست و یکم 10 1387
X