کارشناس پژوهشکده نیمه هادی پژوهشگاه مواد و انرژی از موفقیت محققان این پژوهشگاه در تولید برق از امواج و جزر و مد دریا خبر داد و گفت: بالشتکها و محورهای متصل به آنها در ساحل دریا با امواج دریا به حرکت در آمده که در نتیجه این حرکت برق تولید می شود.
حمزه امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: محققان این پژوهشگاه موفق شدند به دانش فنی تولید برق از امواج دریا و جزر و مد دست یابند.وی دراین باره توضیح داد: در ساحل دریا بالشتکهایی نصب شد که با امواج دریا و یا در زمان جزر و مد به حرکت در می آیند.امینی با بیان اینکه به این بالشتکها محورهای خاصی نصب شده است، افزود: با به حرکت در آمدن این بالشتکها محورها نیز حرکت می کند که این امر موجب تولید برق می شود.وی با تاکید بر اینکه پایلوت این طرح در پژوهشگاه راه اندازی شده است، اظهار داشت: با راه اندازی این طرح در پژوهشگاه موفق به تولید برق شدیم.

دسته ها : صنعت
شنبه بیست و یکم 10 1387
X