رئیس دانشکده هوا فضا دانشگاه امیرکبیر از پایان تحقیقات ساخت ریز ماهواره ها برای بررسی تحولات زیست محیطی و ماموریتهای مخابراتی خبر داد و گفت: با تکمیل مرحله طراحی ریز ماهواره ها به زودی محققان دانشگاه امیرکبیر وارد فاز ساخت خواهند شد.
دکتر محمود مانی در گفتگو با خبرنگار مهر ریزماهواره ها را ماهواره هایی با ابعاد کوچک دانست و افزود: پیشرفت تکنولوژی به ویژه در بخش الکترونیک و مخابرات موجب کوچک شدن تجهیزات ارتباطی و افزایش کارایی این تجهیزات شده است.وی ادامه داد: با توجه به تجربه کمی که در زمینه ساخت ماهواره در کشور وجود دارد، سازمان فضایی کشور پروژه طراحی و ساخت ریز ماهواره ها را به چند دانشگاه از جمله امیرکبیر واگذار کرده است.رئیس دانشکده هوا و فضا دانشگاه امیرکبیر، طراحی و ساخت ریز ماهواره را فعالیتی میان رشته ای دانست و به مهر گفت: در حال حاضر پژوهشگران این دانشگاه مرحله تحقیقاتی و طراحی ماهواره های کوچک را به پایان رسانده است و به زودی وار فاز ساخت خواهند شد.رئیس دانشکده هوا فضا دانشگاه امیرکبیر در بیان ماوریتهای این ماهواره گفت: این ماهواره با هدف بررسی تحولات زیست محیطی و ماموریتهای مخابراتی ساخته خواهد شد.وی با بیان اینکه این ماهواره در مدارهای پایین نصب می شود، اضافه کرد: این ماهواره قادر خواهد بود اطلاعات را دریافت، ذخیره و مخابره کند.

دسته ها : هوافضا
شنبه بیست و یکم 10 1387
X