دستاورد بزرگ دانشمندان کشور در کنترل بیماری ایدز با تولید داروی iMOD صبح امروز با حضور وزیر بهداشت و جمعی از دانشمندان حوزه

علوم پزشکی کشور معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دارو دارای ریشه گیاهی است و با استفاده از از دانش نانو و بیوتکنولوژی تولید شده است. داروی مذکور بر روی

سیستم حیاتی و ایمنی بدن بسیار موثر عمل کرده و بیمار را از مرحله خطرناک ایدز خارج می کند.دستیابی به این دارو بیش از 5 سال به طول انجامیده و دارویی برای کنترل این بیماری و نه درمان قطعی آن است.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر مطالب مختلفی از سوی رسانه های داخلی و خارجی از یکسو و برخی مقامات پزشکی داخل و خارج

کشور از سوی دیگر در خصوص داروی مذکور و میزان کنترل ایدز توسط آن منتشر شده که شفافیت هر چه بیشتر اطلاع رسانی و ارائه مستندات

 و نمونه های موفق آزمایش شده را ضروری می سازد.

دسته ها : پزشکی
دوشنبه جهاردهم 8 1386
X