موفقیت محققان ایرانی در تولید آند پیل سوختی با استفاده از نانو پودر محققان ایرانی توانستند با استفاده از امواج مایکروویو، نانو پودر "رمتNi-YSZ" را برای استفاده در آند پیل سوختی تولید کنند. حامد محبی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر به ضرورت ایجاد فناوری پیل سوختی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه ذخایر منابع سوخت فسیلی رو به اتمام است و آلایندگی­ سوخت­های فسیلی، توجه کشورها به سمت روشهای جدید تولید انرژی با راندمان بالا و آلودگی اندک جلب شده است و از آنجایی که ایران دارای ذخایرغنی گاز طبیعی است، دستیابی به این تکنولوژی به ویژه پیل­های سوختی اکسید جامد که می­توانند بطور مستقیم از گاز طبیعی استفاده کنند می تواند از مزیت نسبی در این زمینه برخوردار شود. وی با بیان اینکه پیل سوختی منبع انرژی است که انرژی شیمیایی را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، گفت: از آنجایی که در پیل سوختی احتراقی انجام نمی گیرد از این رو این توانایی را دارد که انرژی را با راندمان بالا و بدون آلودگی تولید کند.مجری طرح پیل سوختی را شامل سه قسمت آند، کاتد و الکترولیت ذکر کرد و اظهار داشت: الکترولیت وظیفه هدایت یون اکسیژن، کاتد وظیفه تبدیل اکسیژن به یون اکسیژن و آند وظیفه اکسید کردن سوخت را بر عهده دارد.
محبی با بیان اینکه آند مهمترین قسمت پیل سوختی است، افزود: در این طرح با استفاده از فناوری نانو هدایت یونی و خصوصیات الکتروکاتالیستی آند افزایش داده یافت که این امر موجب افزایش راندمان و کارایی پیل سوختی خواهد شد.
مجری طرح توضیح داد: در این پروژه برای ساخت آند پیل سوختی، با استفاده از روش سنتز احتراقی به همراه امواج مایکروویو، نانو پودر سرمت (کامپوزیت فلز نیکل و زیرکونیای پایدار شده با ایتریا) با موفقیت تولید شد.
وی به ویژگیهای این روش پرداخت و ادامه داد: آند سنتز شده با روشهای رایج به دلیل ماهیت فرایندها (انجام فاز جامد و یا عدم انتشار همگن انرژی در ماده) دارای همگنی مطلوبی نیستند ولی با استفاده از امواج مایکروویو و اختلاط مواد اولیه در فاز مایع، انرژی به طور همگن در تمام حجم ماده منتشر می شود و در نهایت ماده ای بسیار یکنواخت تولید می شود. ضمن آنکه برای انجام این فرایند نیازی به تجهیزات پیچیده و گران قیمت نیست.
محبی با تاکید بر اینکه این روش سنتز برای اولین بار در دنیا اجرا می شود اظهار داشت: این پروژه به صورت چهار مقاله در مجلات ISI به چاپ رسیده است.
دسته ها : صنعت
پنج شنبه بیست و چهارم 5 1387
X