تولید فرآورده دارویی برای درمان نوعی بیماری پوستی توسط محققان کشور رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دریافت مجوز تولید صنعتی "اپی لین" به عنوان یک فرآورده دارویی با منشاء گیاهی برای اولین بار در کشور برای درمان یک نوع بیماری پوستی خبر داد. دکتر رامین میری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانسته است مجوز تولید صنعتی این فرآورده دارویی را از وزارت بهداشت دریافت کند. رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این دارو منشاء گیاهی دارد و با نام "اپی لین" برای اولین بار در کشور و دنیا برای درمان یک نوع بیماری پوستی تولید شده است. وی افزود: این فرآورده دارویی به صورت موضعی برای بیماری "هیرسوتیسم" که نوعی بیماری پوستی رایج در خانم ها بوده و به صورت ایجاد و رشد موهای زائد در صورت زنان ظاهر می شود، به کار می رود.رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به زمان فعالیت این مرکز گفت: این مرکز بیش از سه سال است که کار خود را آغاز کرده است و از ابتدا به عنوان مرکز رشد فرآورده های گیاهان دارویی شیراز از شورای گسترش وزارت علوم مجوز خود را دریافت کرد و پس از آن تحت نظر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به کار خود ادامه می دهد.


دسته ها : پزشکی
پنج شنبه بیست و چهارم 5 1387
X