بزرگترین کارخانه تولید MDF از باگاس نیشکر در کشور در خوزستان تا پایان امسال راه اندازی می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اعتبار هزینه شده برای احداث این

 کارخانه را افزون بر 500 میلیارد ریال عنوان کرد.

عباس بذرافکن افزود: این کارخانه در کشت و صنعت امام خمینی(ره) از واحدهای هفت گانه تابعه شرکت، 95 درصد

 پیشرفت فیزیکی دارد. وی ادامه داد: ظرفیت این کارخانه سالانه تولید افزون بر یکصد هزار تن MDF یا تخته صنعتی است.

بذر افکن اظهار داشت: مواد اولیه برای تولید رداین کارخانه از باگاس بجا مانده در فرآینده تولید شکر و خرد شدن

 نیشکر به دست می آید و در نوع خود محصولی بی نظیر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: با بهره برداری این کارخانه برای 150 نفر به طور مستقیم

 و 10 هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال زایی می شود. کشت و صنعت امام خمینی(ره) در 35 کیلومتری جنوب شرق شوشتر واقع شده است.

دسته ها : صنعت
دوشنبه جهاردهم 8 1386
X