اختراعی با موضوع ساخت گوتاپرکای پوشش‌داده شده به ‌کمک نانو ذرات نقره در ایران به ثبت رسیده است که می‌تواند به عنوان ماده پرکننده دندان با قابلیت ضدخوردگی و خاصیت ضدباکتریایی و ضدقارچی در درمان ریشه دندان مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امید دیانت مجری طرح در این باره گفت: پر کردن کانال ریشه دندان یکی از پارامترهای تعیین کننده و کلیدی در موفقیت درمان ریشه دندان است. فرآیندهای شیمیایی- مکانیکی پاک سازی و شکل دهی کانال دندان باعث ایجاد یک فضای غیر استریل می‌شود. از این رو جهت جلوگیری از اتصال و رشد باکتریها و ایجاد عفونت، مواد پر کننده ریشه باید خاصیت ضد باکتریایی داشته باشند.

وی با بیان اینکه "گوتاپرکا" ماده رایجی است که از سالها قبل به‌ عنوان ماده اصلی پرکننده ریشه دندان استفاده می شده و خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی محدودی دارد گفت: با توجه به معرفی نانو ذرات نقره و خاصیت ضدباکتریایی و کاربرد فراوان آن در حوزه پزشکی در این طرح گوتاپرکا به کمک لایه نازکی از نانو ذرات نقره پوشش داده شد و سپس مورفولوژی سطح به کمک میکروسکوپ روبشی SEM و خاصیت ضدباکتریایی آن به روش محیط کشت "آگار" بررسی شد.

دیانت به نتایج این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: گوتاپرکای پوشش‌ داده شده با نانونقره فعالیت قابل ملاحظه ای در مقابل چهار میکروارگانیسم "استاف اورئوس"، "اشرشیاکلی"، "انتروکوک فکالیس" و "کاندیدا آلبیکانس" دارد و این ماده پس از انجام تستهای آزمایشگاهی و حیوانی به عنوان ماده پرکننده دندانی مورد استفاده قرار می گیرد.

مجری طرح ادامه داد: این طرح که با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با هدایت دکتر محمد عطایی صورت انجام شد در کشور به ثبت رسیده است.سه شنبه ششم 12 1387
X