استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی از مطالعات این مرکز بر روی گروهی از ویروسهای گیاهی DNA دار خبر داد و گفت: این ویروسها بیماریهای مهمی از جمله پیچیدگی برگ گوجه فرنگی و زردی و کوتولگی گندم و جو را ایجاد می کنند که موفق به تولید یک نوع گیاه تراژن مقاوم به این ویروس شدیم.

دکتر محمود معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی را متولی مطالعه ویروسهای غلات در ایران معرفی کرد و گفت: به دلیل استراتژیک بودن گندم، جو و ذرت، بیشتر مطالعات ما بر روی جوانب مختلف این گیاهان متمرکز شده است که علاوه بر شناسایی ویروسهایی چون موزائیک ذرت و اقلید گندم موفق به کشف و شناسایی ویروسهای دیگری نیز شدیم.  

وی افزود: با همکاری محققان این مرکز چندین ویروس جدید برای اولین بار در دنیا کشف و شناسایی کردیم که از آن جمله می توان به ویروس موزائیک مرغ، ویروس نوارک ایرانی گندم، ویروس موزائیک جنوبی مرغ، ویروس موزائیک نوار کلروتیک قیاق و ویروس موزائیک علف دانه قناری اشاره کرد. 

معصومی همچنین به مطالعات این مرکز در زمینه مرکبات اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر مطالعات در زمینه غلات در زمینه گیاهان دیگر مانند مرکبات، گوجه فرنگی و چغندر قند مطالعات وسیعی انجام شد که منجر به کشف و شناسایی برخی عوامل و یا شناخت راههای گسترش انواع بیماریهای این محصولات و راهکارهای اجرایی برای مدیریت بیماریها شده است. 

وی به بیماری جاروک لیمو ترش اشاره کرد و با بیان اینکه این بیماری از مهمترین بیماری مرکبات در جنوب ایران محسوب می شود، خاطرنشان کرد: این بیماری در جنوب ایران گسترش وسیعی دارد و خسارتهای جبران ناپذیری به جا گذارده است. این بیماری توسط یک "فیتوپلاسما" بوجود می آید و اخیرا ناقل آن توسط پژوهشگران این مرکز کشف شده که یک "زنجرک" است.

به گفته معصومی، مطالعه در زمینه روشهای انتقال، یافتن ارقام لیموترش مقاوم به ویروس و جنبه های مولکولی دیگری در مورد این بیماری در این مرکز در دست اجرا است.

این محقق خاطرنشان کرد: یکی از جنبه های دیگری که در این مرکز مطالعه می شود گروهی از ویروسهای گیاهی DNA دار هستند که در حال حاضر بیماریهای مهمی از جمله پیچیدگی برگ گوجه فرنگی، پیچیدگی بوته چغندرقند (کرلی تاپ) و زردی و کوتولگی گندم و جو را ایجاد می کنند.

وی با تاکید بر اینکه مشخصات این ویروس تعیین شده است به مهر گفت: منابع آلودگی مولکولی که عبارت از همسانه های عفونت زا است در این مرکز تهیه شده که می تواند در مطالعات مقاومت به این ویروسها مورد استفاده قرار گیرد.

استادیار مرکز تحقیقات ویروس شناسی از تولید گیاه تراژن مقاوم به این ویروس خبر داد و اظهار داشت: در یک مورد گیاه تراژن به این نوع ویروسها تولید شده که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.دسته ها : کشاورزی
سه شنبه ششم 12 1387
X