محققان دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از روغنهای خوراکی و چربیهای گیاهی موفق به تولید سوخت بیودیزل شدند که این سوخت زیستی و تجدیدپذیر است و در موتورهای دیزلی به کار برده می شود.

مهدی فیض الهی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: بیودیزل سوخت طبیعی و زیستی است که به دلیل استفاده از مواد طبیعی، تجدیدپذیر است و می تواند جایگزین سوخت گازوئیل باشد.

وی این سوخت را قابل استفاده در موتورهای دیزلی دانست و افزود: مواد اولیه این سوخت تری گلیسیرید شامل روغنهای خوراکی و غیر خوراکی و پسماندهای آنها و همچنین چربیهای گیاهی است که به تازگی روغن جلبک نیز به مواد اولیه این سوخت اضافه شده است.

فیض الهی به نحوه تولید این سوخت اشاره کرد و اظهار داشت: این روغن بعد از طی مراحل اولیه وارد فاز واکنش می شود که طی انجام واکنشهایی "میتیل استل" با عنوان تجاری بیودیزل تولید می شود.

مجری طرح با بیان اینکه بیو دیزل تولید شده پس از خالص سازی قابل استفاده است، ادامه داد: گلیسرین محصول فرعی این فرآیند است که پس از تصفیه در صنایع آرایشی و بهداشتی و نظامی به کار برده می شود.

وی به بیان ویژگیهای بیو دیزل پرداخت و با تاکید بر اینکه این سوخت هیچ تغییری در موتور ایجاد نمی کند، ادامه داد: بیودیزل هم به صورت خالص قابل استفاده است و هم می توان با هر نسبتی با گازوئیل ترکیب شود. 

فیض الهی خاطرنشان کرد: بیودیزل سوخت پاکی است که چون دارای اکسیژن است هنگام احتراق CO کمتری تولید می کند و بر خلاف گازوئیل "سولفور" ندارد.

وی کاهش میزان هیدروکربن نسوخته را از دیگر مزایای این سوخت نام برد و اضافه کرد: چون مواد اولیه این سوخت از مواد طبیعی است در هنگام احتراق هیدروکربن نسوخته آن کاهش می یابد ضمن آنکه "آروماتیک" ندارد و عدد "ستان" و فلش بویت بالایی دارد. عدد ستان کیفیت سوخت را نشان می دهد.

مجری طرح تاکید کرد: این نوع سوخت در کشور به تولید نرسیده است ولی در دنیا از این سوخت استفاده می شود. به طوری که در آلمان B5 یعنی 5 درصد بیودیزل و 95 درصد گارزوئیل عرضه می شود که این میزان در برخی موارد به 20 درصد بیودیزل هم می رسد.

فیض الهی به تجاری شدن این طرح اشاره کرد و افزود: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و شرکت نفت قراردادی در زمینه تولید بیودیزل بسته شده است. 

وی از راه اندازی "بیوپالایشگاه" خبر داد و گفت: این پالایشگاه به منظور تولید این سوخت راه اندازی می شود که برای این امر در حال پنانسیل سنجی هستیم و امیدواریم تا در سال آینده این پالایشگاه راه اندازی شود.

دستگاه تولید بیودیزل

این محقق دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه کلیه سیستمهای مورد نیاز برای تولید این سوخت در داخل کشور طراحی و تولید شده است، اظهار داشت: سیستم طراحی شده یک دستگاه آزمایشگاهی است که از چند روش قادر است کلیه مراحل خالص سازی و تغلیظ برای تولید بیودیزل را انجام دهد.

وی این دستگاه را شامل میکسر، هواساز، مکنده مواد اولیه، جدا ساز و آب شویی ذکر کرد و افزود: مهمترین بخش این سیستم خالص سازی و انجام واکنش فرایند است که توسط این سیستم اجرا می شود.دسته ها : صنعت
چهارشنبه بیست و سوم 11 1387
X