صفحه ها
دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 2
تعداد نظرات : 2
Rss
طراح قالب

امام خمینی (ره)                                             بسمه تعالی

 هجرت امام خمینی به پاریس:

  با روز افزون شدن تظاهرات  مردمی در ایران رژیم عراق در پی یک توافق محرمانه با شاه و هماهنگی با آمریکا اقدام  به خروج امام خمینی ازآن کشورکرد . امام در سیزدهم مهر 1357 به طرف کویت رفت . اما دولت کویت اجازه ورود به وی نداد .این در حالیبود که بود که عراق نیز به امام اجازهی بازگشت نمی داد در نتیجه امام و همراهانش در پانزده مهر1357 به فرانسه رفتند ولی رئیس جمهور فرانسه به محض اطلاع از ورود غیر منتظره امام خمینی، نظر شاه دراین باره جویا شد و بعد به امام اجازهی اقامت داد. تصور شاه و آمریکا این بود که دور شدن امام خمینی از ایران سبب جدایی وی از جریان انقلاب خواهد شد اما شرایط بهتر ارتباطات در فرانسه ،کمک رهبری انقلاب آمد . پس از آن پس،تماسهاراحت تر وپیام ها بیش تر شد.

درسیزدهم آبان 1357 ،جمع زیادی از دانشجویان ودانش آموزان تظاهر کننده،در دانشگاه تهران،توسط نیروهای انتظامی به شهادترسیدند. پخش صحنه هایی از این ماجرا در تلویزیون،احساسات مردم را بر انگیخت. به دنبال آن،شریف امامی از نخست وزیری بر کنار و در چهاردهم آبان،ارتشبد ازهاری،به جای او منصوب شد  امادرهمان روز ،مجددا در تهران تظاهراتی شدیدتر برگزار گردید و طی آن،بخشی از سفارت انگلیس به آتش کشیده شد . در روز پانزدهم آبان ،شاهطی سخنرانی اعتراف کرد که(پیام انقلاب ملت ایران)راشنیده است و سوگند یاد کرد که خطااهاو فسادها و ظلم وبی قانونی،دیگر تکرار نخواهد شد . ازهاری،در اولینبرای ایجاد رضایت و وجودآرامش،جمعی از سران بد نام رژیم پهلوی،نظیر امیر عباس هویدا ، نخست وزیر اسبق و ارتشبد نصیری،رئیس سابق ساواک را دستگیر کرد امام اعلام کرد:(باز شاه به دو وسیله برای نجات خودش متوسل شد. یکی بوسیله فریب ،یکیبه وسیله سر نیزه...این قدر خیانت کرده است  و این قدر جنایت کرده در این ممالکت که دیگر راه آشتی نیست ...در هر صورت،مسیر همین است...هرکس غیر از این فکر کندخائن به ملت است،خائن به اسلام است . اگر این را مهلت بدهید،فردا نه اسلام برای شما می ماند ،نه خاندان برای شما می ماند . مهلت ندهیداین را ، فشار بدهید این گلو را تا خفه بشود)تظاهرات گسترده مردمی ،در داخل کشور ، با هماهنگی های شخصیت هایی چون آیت الله مطهری،آیت الله طالقانی ،آیت الله دکتر بهشتی ،آیت الله خامنه ای ،آیت الله هاشمی رفسنجانی ، آیت الله مهدوی کنی و دیگر علما و روحانیون شاخص تهران و شهرستانها ،هم چنین شخصیت های سیاسی و فر هنگی مسلمانان و سایر گروها هم چنان ادامه داشت اما قدرت تعیین کننده ی اصلی ،رهبری امام خمینی بود. سران گرو های سیاسی و روحانیون بر جسته و مبارز ، آیت الله بهشتی و آیت الله مطهری،برای هماهنگی مبارزات به ملاقات امام خمینی به پاریس شتافتند.

تظاهرات عاشورا،پایان سلطنت:

یکی از فرازهای مهم و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی تظاهرات و راهپیمایی تاریخی مردم در عاشورای سال 1357است.باآغاز ماه محرم ،امام خمینی با صدور پیامی که برخاسته از ماهیت و فلسفه ی قیام عاشورا بود. مردم به راهپیمایی در این روز بزرگ دعوت کردند. با وجود بر قراری حکومت نظامی ، مردم در اولین شبمحرم به خیابان ها آمدند اما رژیم ،عزاداران حسینی را به گلولهبست. کشتار بی رحمانه ی مردم در جنوب تهران و سایر شهرهای کشور زمینه را برای راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا فراهم کرد.   

 

 


دسته ها : عمومی
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X