سلام،میدونی رفیق؟ اگه حماقت وجود نداشت دانایی هم معنی نداشت. اگه زشتی نبود زیبایی هم بی معنی بود. میبینی؟ دنیا به تو هم نیاز داره
 
 
* * *
 
 به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد ، به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است
 
* * *
 
هواشناسی طی 24 ساعت گذشته اعلام کرد
:
.
.
.
اینجا یه نفر خیلی دلش هواتو کرده
 

دسته ها : Payamak
پنج شنبه دهم 11 1387
X