▪ روز اول: از کارهایی که ناچاری انجام دهی لذت ببر، نق زدن تنها تو را خسته تر می کند و نمی گذارد کار را درست انجام دهی. اما اگر با موفقیت مانند یک دوست رفتار کنی همه جا به دنبالت خواهد بود.


▪ روز دوم: سعی کن کارهایت را از صمیم قلب انجام دهی، نه به صرف اینکه ناچاری انجام دهی. باید به کارت ایمان داشته باشی. یک جریان آب ضعیف، تنها نیمی از باغچه را آبیاری می کند.


▪ روز سوم: همه چیز را همانطورکه هست بپذیر. خواستن به تنهایی چیزی را تغییر نمی دهد. خواستن، باد را از وزیدن بازنمی دارد و برف را به آبنبات تبدیل نمی کند.


▪ روز چهارم: تمرین کن تا از درون شاد باشی. اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند. خودت رئیس کارخانه شادی سازی باش.


▪ روز پنجم: ذهن ات را همانند ابر سفیدی که در آسمان است، آزاد کن. تلاش کن، اما نتایج کار را واگذار تا با هم کار بیایند برای ابر چه فرقی می کند باد از کدام سو بوزد.


▪ روز ششم: وقتی تصمیم به انجام کاری می گیری، از خود نپرس: من چه می خواهم؟ بلکه بپرس: چه کاری به نفع همه است؟ اگر به فکر منافع دیگران باشی، دیگران در کنارت کار خواهند کرد و کمک خواهند کرد تا موفق شوی.


▪ روز هفتم: هنگام تصمیم گیری ابتدا نباید بپرسی، از این کار چه نفعی عایدم خواهد شد؟ پرسش درست اینست که: چه کاری به نفع همه است؟


▪ روز هشتم: وقتی کار به مشکل می خورد، نه دیگران را سرزنش کن و نه خود را. انسان وقتی شنا یاد می گیرد که از فرو رفتن در آب نترسد.


▪ روز نهم: برای موفقیت در هر کار، باید ابتدا تصویر واضحی از نقشه کار داشته باشی. آنگاه، همانطورکه در باد شدید، نخ بادبادک را محکم نگه می داری، باید هدف ات را هم به همان محکمی نگه داری.


▪ روز دهم: اگر طرحی در عمل مشکل تر از آن شد که فکر می کردی، دلسرد نشو. همه چیز این دنیا همین طور است، خصوصا اگر ارزشمند باشد.

نقل از سایت آفتاب

ادامه دارد...


دسته ها :
دوشنبه نهم 10 1387
X