آقایان وقتی می خواهند کاری انجام دهند، اول خوب فکر می کنند، بعد به حرف دلشان گوش می دهند، به خدا توکل می کنند و...
...
...

...

در آخر کاری را انجام می دهند که زنشان بگوید!!!


دسته ها : Payamak
پنج شنبه دهم 11 1387
X