زردآلو بهترین درمان کم خونی است و خوردن آن برای افراد بسیار مقوی است، این میوه جهت چاقی نافع است ولی برای اشخاص چاق، خوردن مقدار اندک آن ضرر ندارد.
رنگ زرد این میوه مربوط به مولد ویتامین A یعنی کاروتن است که گاهی نمای بنفش نیز دارد.
روغن هسته زردآلو را می توان در آرایش برای نرم کردن پوست به کار برد.
زردآلو معدن آهن، فسفر، کلسیم و مس است و روی هم رفته میوه بسیار مفیدی است ولی نباید در خوردن آن افراط کرد.

نقل از سایت آفتاب


چهارشنبه چهارم 10 1387
X