درصورت حمایت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و تایید و روز اسفندگانتصویب شورای انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، جشن ملی و ایرانی اسفندگان در تاریخ ۲۹ بهمن ماه، جایگزین جشن والنتاین خواهد شد.
با توجه به بحث تهاجم فرهنگی در راستای سیاست‌های دولت، انجمن دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران طی دو سال اخیر موضوع برگزاری جشن ملی اسفندگان را به صورت جدی دنبال کرده است.
انجمن دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران در طول دو سال اخیر با ارسال پیامک و برگزاری نشست‌های دانشگاهی به تبیین و ترویج مفهوم این مراسم پرداخته است.
قرار است این موضوع به شورای فرهنگ عمومی ارسال شده و در صورت تأیید به شورای انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس‌جمهور ارسال شود.
پس از تأیید و تصویب برگزاری این آیین در این شورا جشن اسفندگان نیز به مانند شب یلدا در فهرست مراسم ثبت شده در تقویم رسمی کشور ثبت خواهد شد.
جشن اسفندگان آیین کهن ایرانی با پیشینه چند هزارساله است که مانند نوروز و مهرگان به هیچ پادشاه و سلسله‌ای ارتباط ندارد.
متأسفانه این آیین چند هزارساله ایرانی در طول سالیان گذشته بدست فراموشی سپرده شده و در طول چند سال اخیر، مراسم غیر ایرانی و بیگانه والنتاین جایگزین این مراسم منسوخ شده ایرانی شده است.
بنابراظهارات پژوهشگران تاریخی و ایران‌شناس، آیین اسفندگان همانند جشن والنتاین تنها به دخترها و پسرهای جوان اختصاص ندارد.
در این مراسم که به تعبیری آیین مهرورزی عشق و دوستی تلقی می‌شود هر فرد در هر جنسیت و سن حتی فرزند به مادر می‌تواند هدیه‌ای به رسم دوستی و علاقه بدهد.
هنوز در برخی از روستاهای ایران مراسمی برای پختن آش اسفندی توسط زنان روستا برگزار می‌شود.
بنابراین گزارش واژه اسفندگان که در اوستایی «سْپِنـْـتـَه آرمَئیتی» و نام چهارمین امشاسپند است، از دو بخش «سپنته» یا «سپند» به مانک پاک و مقدس و «آرمئیتی» به معنی فروتنی و بردباری تشکیل شده و معنای این دو با هم فروتنی ِپاک و مقدس است.
امشاسپند سپندارمذ، نگهبان و ایزدبانوی زمین ِسرسبز و نشانی از باروری و زایش است. جشن سپندارمذگان یا اسفندگان، روز گرامیداشت زنان در ایران باستان بوده و این روز به نام مردگیران یا مژدگیران یا مزدگیران(=هدیه گرفتن از مردان) نیز در ادبیات فارسی بکار رفته است.

 

خبرگزاری ایسکانیوز (www.iscanews.ir)

دسته ها : ایران عزیز ما
چهارشنبه چهارم 10 1387
X