پوشش ناكامل بانوان (3)

پوشش ناکامل بانوان (3)

یوسف غلامی

پوشش زنان رفته رفته به وضعی در آمد که زمینه فاصله گرفتن از ارزشهای مذهبی را بهتر فراهم می‏کرد. بعد از این انتخاب بود که مقنعه به رو سری، و شلوار به جوراب تبدیل شد. رو سریها و جورابها روز به روز نازکتر و بی‏خاصیت‏تر شدند.

امروزه در کشور ما پوشش زنان درجه بندی شده است. پس از نیمه برهنگی، بدحجابی را قرار می‏دهند و سپس از روپوش دارندگان (مانتو پوشان) یاد می‏کنند و آنگاه «چادر» را «حجاب برتر» می‏نامند.

جز اینکه باید افزود به موازات هرنوعِ پوشش، رعایت یا ترک پاره‏ای معیارهاست که پوششی خاص را پذیرفته و بهتر یا ناپذیرفته و بدتر معرفی می‏کند.

در برتری چادر و عبای زنانه بردیگر پوششها تردید نیست اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که چون بانویی چادر می‏پوشد باید جوانب دیگر لباس و رفتار خود را بیشتر مورد دقت قرار دهد. او چادر را برای «بهتر پوشیده‏داری» آن بر تن می‏کند نه چیز دیگر. از این رو تحلیل ما از ناکامل بودن پوشش مانتو به معنی توجیه رفتار برخی بانوان چادری نیست که احیاناً منزلت چادر را حفظ نمی‏کنند و پوشش زیر چادر آنان یا دیگر رفتارشان با موازین اسلامی همخوانی ندارد.


(0) نظر
برچسب ها :
X