مدپرستي و دلبري زن.

مدپرستی و دلبری زن.

این نکته را هم باید افزود که پس از بلوغ، ترشح هورمونهای جنسی در خون، به همان میزان که سبب رشد اندام و ویژگیهای زنانه می‏شود، علاقه به جنس مخالف را نیز شدّت می‏بخشد. این هورمونها همانند سلولهای بدن هردم به تغذیه نیازمندند و سهمی از تغذیه آنها بهره‏مند شدن از محبّت جنس مخالف و جلب توجه و علاقه اوست. لذّتی که زنان و دختران از نگاههای دیگران احساس می‏کنند به همین سبب است. آنها از این طریق تغذیه عاطفی می‏شوند. لذّتی که زن ناپوشیده از نگاه مردان می‏برد از لذتی که دیگران از نگاه به وی می‏برند، کمتر نیست؛ برای او بی‏اعتنایی افراد، بسیار رنج آور است؛ زیرا آن را عامل ناکامی خود می‏شناسد.

در واقع بی‏حجابی و بدحجابی نوعی شهوترانی خاموش است. شهوتی که ردّپایی آشکار از خود برجای نمی‏نهد و به راحتی نمی‏توان شخص را به‏دان متّهم کرد.


(0) نظر
برچسب ها :
X