شرايط پيش از ازدواج

شرایط پیش از ازدواج

از مهمترین اهدافى که پیش از ازدواج توسط زوجین، باید مدّ نظر باشد، هماهنگى در ازدواج است


(0) نظر
برچسب ها :
X