حضور در صحنه هاى انقلاب

حضور در صحنه هاى انقلاب

از اخـلاق پـسـنـدیده على آقا این بود که همیشه با قناعت زندگى مى کرد و خانواده خود را وادار مـى نـمـود در مـخـارج زنـدگـى قـنـاعـت کـنـنـد.

در عـوض لازم نبود براى تاءمین زندگى خـصوصاخرج هاى اضافى , بیش از حد کار کند و از خودسازى و رشدفکرى خانواده غافل بماند.

او اوقـات فـراغت خود را با مطالعه وشرکت در مجالس دینى و علمى مى گذراند.

لذا مطالعه قرآن وکـتـاب هـاى دیـگـر و گوش دادن به سخنرانى هاى دینى و اجتماعى باعث شده بود که از لحاظ فـکـرى داراى بـیـنـش صـحیح باشد.

به همین دلیل در سال هاى 56 و 57 تحولات محسوسى در زندگى او پیدا شده بود و زیاد به مسافرت مى رفت .

یک روز رضا رو به پدرش کرد و گفت : - پدر این روزها ما کمتر شما را مى بینیم .

نکند براى درآمدبیشتر, شب ها نیز کار مى کنید؟ - نه فرزندم , این روزها بذرى که قرن ها پیش در دل اسلام کاشته شده بود, بارور شده و مى خواهد بروید.

- یعنى چه ؟من که منظور شما را نفهمیدم .

- فـرزنـدم , خـداوند پیامبر خود را براى این فرستاد که انسان هااز بندگى شرک و کفر نجات پیدا کـنند و در سایه حکومت خدا وبرقرارى عدالت اجتماعى زندگى کنند.

ولى متاءسفانه این حرکت ازهـمـان آغـاز منحرف شد و عده اى به خاطر مقام و...

تمام زحمات پیامبر را بر باد دادند و حرکت پـاک اسـلامـى را خـدشـه دار نـمـودنـد.

این بود که حکومت اسلامى بعد از آن به جز یک آرزو در دل انسان هاى پاک وجود دیگرى نداشته .

- مگر امام على (ع ) حکومت تشکیل نداد؟ - آرى پـسـرم آن هـم چـه حکومتى ؟حکومتى که وارث 25 سال خرابى دیگران بود.

حکومت وقتى بـه دسـت صـاحـب واقـعـى آن افـتـادکـه 25 سال انحراف , گمراهى هاى زیاد به بار آورده بود و انـسـان هـاى بـسـیارى را دگرگون کرده بود.

به همین دلیل بود که نقص هاى بى شمار و اخلاق دگـرگـون شـده انـسان ها دست به دست هم دادند وسد راه یگانه مردى شدند که جز به خدا و اجـراى عـدل , بـه چیزى فکر نمى کرد.

این چنین بود که عدم آگاهى و حمایت مسلمانان ازحق و هـمـچـنـیـن رفاه طلبى و دنیاخواهى بعضى , باعث شد که حکومت حق تضعیف گردد و کم کم عناصر فاسد و فرصت طلبى مثل معاویه و فرزندان او...

زمام حکومت را به دست گیرند.

- حالا چه خبر شده که شما این قدر مسافرت مى کنید؟ - بـعـد از آن هـمه بى عدالتى و ستمى که مسلمانان تحمل کرده اند, حالا آیت اللّه خمینى , مرجع بـزرگ شـیـعه که اساس حرکت خودش را قیام براى خدا قرار داده ,علم مخالفت باستمگرى هاى شـاه بـلند کرده , زیرا شاه به نصیحت هاى اوگوش نداده و همچنان غلام حلقه به گوش آمریکا و شوروى باقى مانده است .

او به مردم ستم مى کند.

آقا به مردم دستور داده اندعلیه شاه قیام کنند, به هـمین دلیل در حوزه هاى علمیه , دانشگاه ها,بازار و...

تظاهرات و راهپیمایى آغاز شده و دارد اوج مى گیرد.

من نیز سعى مى کنم بنابر وظیفه اى که دارم خود را به آن محل ها برسانم و دین خود را ادا نمایم .

- بابا مى شود مرا هم با خود ببرى ؟ - به موقعش تو را هم با خودم مى برم ,حالا زود است .


(0) نظر
برچسب ها :
X