ياران صبح

یاران صبح

« پیشینیان بر آنان سبقت نگرفته اند و آیندگان به آنان نخواهند رسید.»1

ظهور مهدى علیه السلام با اجتماع یاران او قرین است ؛ اصحاب سختکوشى که با حضور خود فرمان موعود را لبیک گفته، گرد آفتاب وجودش حلقه مى زنند تا در رکاب او وعده الهى را تحقق بخشیده، حاکمیت دولت اهل بیت علیه السلام را بر جهان بگسترانند.

صبحى دگر مى آید اى شب زنده داران !

از قلّه هاى پر غبار روزگاران

از بیکران سبز اقیانوس غیبت

مى آید او تا ساحل چشم انتظاران

آید به گوش از آسمان: اینست مهدى !

خیزد خروش از تشنگان: اینست باران !1


(0) نظر
برچسب ها :
X