چرا جوانان

چرا جوانان

«یاران مهدى علیه السلام همگى جوانند.»1

این کلام زیبا و ترجمان سخن مولا على علیه السلام ، ارمغانى براى نسل نو است .

کنکاش در شناخت شخصیت جوان و آگاهى از توان و کارآمدى آنان در تاریخ اسلام، چرایى جوان بودن یاران حضرت مهدى موعود علیه السلام را پاسخ مى گوید.

وصف جوان

جوانى بهار سبز حیات است و فصل شیرین زندگى را در جوانى مى توان جست. نشاط، شادابى،تلاش، اراده، پشتکار، نیرو، احساس، نوگرایى، فضیلت جویى و دهها ویژگى دیگر در این مقطع جلوه مى کند .

جرقه هاى هویت جویى و استقلال طلبى که به نوعى همراه با بازیابى و بازسنجى گذشته خود و جامعه است، نخست در دوران جوانى زده مى شود.

و بالاخره امید به آینده برجسته ترین نماى زندگى یک جوان است .او وقتى به حال و شرایط موجود خود عشق مى ورزد و از اراده و تلاش برخوردار


(0) نظر
برچسب ها :
X