اس ام اس های عاشقانه
اس ام اس های عاشقانه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟¿؟؟؟ اینا همه تو رو دوست دارن
اون که غش کرده منم---------------------------------------------------------بگیر از من تو این دل یادبودی
که تنها لایق این دل تو بودی
هزاران خواستند این دل بگیرند
ندادم چون عزیز دل تو بودی---------------------------------------------------------یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کُند بشه! نه این که هیزمش زیاد باشه . تبر ما انسانها باورهامونه نه آرزوهامون...----------------------------------------------------کاش وقتی آسمان بارانیست چشم را با اشک باران تر کنیم
کاش وقتی که تنها می شویم، لحظه ای یاد یکدیگر کنیم ---------------------------------------------------دل که رنجد از کسی . خورسند کردن مشکل است
شیشه بشکسته را . پیوند کردن مشکل است---------------------------------------------------شب های دراز بی عبادت چه کنم
طبعم به گناه کرده عادت چه کنم
گویند کریم است و گنه می بخشد
گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم...
(0) نظر
برچسب ها :
X