مصاحبه‏ها و نشستهاي علمي

مصاحبه‏ها و نشستهای علمی

در راستای اهداف عملی کنگره مقرر شد نشستهای علمی و مصاحبه‏های متعددی درباره موضوعهای مختلف برگزار شود. نتیجؤ این جلسه‏ها به صورت کتابی مستقل با عنوان "مجموعه مصاحبه‏ها و گفتمانهای علمی" در اختیار میهمانان شرکت‏کننده در کنگره قرار گرفت.

بخش اوّل کتاب شامل شش مصاحبه به ترتیب ذیل است:

مصاحبؤ اول با آیت‏اللّه العظمی یوسف صانعی در زمینه رویکرد فقهی و حقوقی مباحث کنگره است، به دلیل اهمیت تبیین وضعیت حقوقی زن در نظام اسلامی می‏توان سوالهای مطرح شده در این مصاحبه را از موارد بحث‏انگیزی برشمرد که علاوه بر اینکه در داخل کشور از اهمیّت خاصی برخوردار است، مورد سوال دشمنان اعتقادی ما در خارج از کشور نیز هست و آن را مستمسکی برای تخریب باورهای ما قرار داده‏اند. این مسائل بطور عمده از مهمترین مسائلی هستند که هر ایرانی آزاده، اعم از زن و مرد، خواهان رسیدن به پاسخ منطقی، معقول، کاربردی با استنباط از فقه پویای شیعی است، بدیهی است نتایج فعّالیّتهای کنگره در این زمینه محدود است و نکات ناگفته و گره‏های ناگشودؤ بسیاری وجود دارد که دست‏اندرکاران درصدد ادامؤ مباحث به صورت مصاحبه و استفتأ از آقایان علما هستند تا به نتیجؤ مطلوب برسند.

آیت‏اللّه صانعی نیز پس از مباحث مقدماتی اظهار امیدواری کردند که کنگره‏های مختلف امکانی فراهم آورد که آنچه امام(س) از فرهنگ غنی اسلام می‏دانست و می‏خواست بگوید، تبیین شود.


(1) نظر
برچسب ها :
X