فعاليتهاي كميته علمي

فعالیتهای کمیته علمی

کمیته فرعی پس از تشکیل، بلافاصله آغاز به کار کرد و دربارؤ فعالیّتهای علمی، نحوه انتخاب و دعوت از میهمانان داخلی و خارجی به تبادل‏نظر پرداخت.

در نشستهای بعد شاخصهایی برای ارزیابی مقالات تعیین شد و برای بررسی و اظهارنظر دربارؤ آنها پس از انتخاب صاحبنظران، برگؤ ارزیابی تنظیم گردید و مقرر شد مقاله‏های برتر در کنگره ارائه گردد.

قرار شد از اندیشمندان داخلی برای ارائه مقاله دعوت به عمل آید، به این منظور 230 دعوتنامه ارسال شد.

برای استفاده از دیدگاه صاحبنظران به صورت گسترده‏تر تصمیم گرفته شد مصاحبه‏های خصوصی و نشستهای عمومی با آنان برگزار شود که حاصل آن به صورت ویژه‏نامه‏ای به چاپ برسد.

به منظور آشنایی بیشتر شخصیت و جایگاه زن در آثار امام مقاله‏ها و کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده است، تدوین یک کتابشناسی سفارش داده شد که هم‏اکنون در دست تهیه و چاپ است.

برای استفاده بهتر از اندیشؤ صاحبنظران مقرر شد 20 مقاله در محورهای پنجگانه کنگره سفارش داده شود و با معرفی و تایید اعضای کمیته علمی برای هر محور چهار مقاله سفارش داده شد.


(0) نظر
برچسب ها :
X