زن مربي انسان است

زن مربی انسان است

دکتر منظر سلطانی

ا بانوان رهبر نهضت ما هستند.

ا از دامن زن مرد به معراج می‏رود.

ا زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است.

ا بانوان ایران در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند.

ا مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنان شیردل هستند.

ا زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب کند.

ا صلاح و فساد یک جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‏گیرد.

ا ملتی که بانوانش در صف مقدم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.

ا اگر زنهای انسان‏ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط خواهند رسید.

ا در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‏تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعؤ اسلامی داشته باشد.

ماههای آخر سال 1377 بود و هنوز در گوشه و کنار این سرزمین خورشیدی امامت و ولایت، آوای سرود نغمه‏خوانانی بگوش می‏رسید که بیستمین سال تولد هدیؤ الهی انقلاب معرفتی را شادمانه تبریک می‏گفتند. موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(س) به یاد باغبان پیر لاله‏ها و پرچمدار زیباترین و معنویترین رابطؤ انسان با خدا ـ که روزی دانه‏های بذر امید و روشنی در دل این امّت کاشته بود و با خون دل بسیار پس از سالها در بهمن 1357 به بار نشانده بود ـ پیشنهادی به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم کرد که بر اساس آن، سال 1378 سال جوشش دوبارؤ عشق به خمینی کبیر و تجلّی یاد آن خورشید معرفت‏پوی و بزرگداشت مقام وی باشد؛ زیرا سالی است که ستارؤ پرفروغ آن امام عزیز، صدمین سال طلوع خود را آغاز می‏کرد، از این رو مقام معظم رهبری، ضمن پذیرش، این سال را سال امام خمینی(س) نامیدند.

پس از تشکیل ستاد و هماهنگیهای مقدماتی، رئیس‏جمهور محترم، معاون اجرایی خویش، جناب آقای محمد هاشمی را به عنوان نمایندؤ دولت در این ستاد معرفی کردند.


(0) نظر
برچسب ها :
X