تضاد

تضاد

کرانه ی درکت

بیکرانه می شود

در التهاب لحظه ای

که راز بی قفل تضاد

گشوده می شود

و تو

از ضرورت ظلمت

می رسی به فهم نور

و از ناخوشیها

به شکر عافیت


(0) نظر
برچسب ها :
X