گزش

گزش

دانسته هایم

سیاره ی کوچکی است

که بر مدار منظم رابطه ها

عاشقانه می چرخد

و روحم

در گزش شیرین فهمیدن

بر ندانستن هایم

نماز می برد


(0) نظر
برچسب ها :
X