شعر

شعر

تلاطم واژه ها

موج در موج

شعر می شود

در ساحل خیال

زمانیکه

شاعر

آرام دریا را می نگرد


(0) نظر
برچسب ها :
X