وقت رفتن

وقت رفتن

ای مهربان

بیا

به سراغ دانستن

روان شویم

به رفتار رود

و بگذریم

از آبادی های بی نام و دور

و بریزیم

از آبشارهای بلند نور

تا اگر فردا

وقترفتن بود

قدحی آب باشیم

در لب تشنگی کودکان خیره در سراب


(0) نظر
برچسب ها :
X