سر به هوا

سر به هوا

غافلگیر عشق

سر به هوا می شود

با نگاهی

به بی قراری دریا

و منآن روز دیدم

که چگونه

قلب دخترک لیلی

می تپید

در میان گیسوان بید مجنون


(0) نظر
برچسب ها :
X