حضور

حضور

باز است

در تمنای نسیم

پنجره ای

و به گوش می رسد

آواز خوش زنجره ای

که حضور کوچک خود را

به جهان می بخشد


(0) نظر
برچسب ها :
X