ناكجا آباد

ناکجا آباد

دستت را دراز کن

فاصله را بردار

و با من همقدم شو

در جستجوی ناکجا آباد

که ما

نه اسکندر وار

به ظلمات خواهیم رفت

و نه خضر گونه

آب حیات خواهیم یافت

تنها

در قداست رنج

قرابت انسانی خود را

بر کتیبه ی ایام

خواهیم نوشت


(0) نظر
برچسب ها :
X