انتظار

انتظار

کدام راه است

که پای خسته را نشناسد

کدام کوچه

خالی از خاطره است

و کدام دل

هرگز نتپیده

به شوق دیدار

بیا

تا برایت بگویم

که چگونه

در دیده های بارانی

رنگ هذیان به خود می گیرد


(0) نظر
برچسب ها :
X