زمزمه هاي پاييزي

زمزمه های پاییزی

ترانه ام را

به خاطر بسپار

که ایهام خوشی است

از ایهام زمزمه های پاییزی

تا بعد از من

بخوانی آن را

در راههایی که

با هم از آنها عبور نخواهیم کرد


(0) نظر
برچسب ها :
X