عشق

عشق

به ناگهان می آید

عشق را می گویم

بسان بهمنی

غلتان

و صاعقه ای

رخشان

می آید

با هزاران لهجه

تا هم آواز قناری شود

و در آینه ای به وسعت ملکوت

سیمای ازلی خود را بنگرد


(0) نظر
برچسب ها :
X