عادت

عادت

در پناه صخره ی عادت

روز را

به شب می رسانیم

و باید های بیهوده را

با نبایدهای پوسدیه

پیوند می زنیم

تا امروز

همان باشیم

که دیروز بوده ایم

بیا

تا خانه ی خود را

از علف های هرز عادت

پاک کنیم

و در زیبایی بال پروانه ای

نگاه کودکی خود را

جستجو کنیم


(0) نظر
برچسب ها :
X