وقوف

وقوف

هجوم سهم یک احساس

از رقص پرده ای

در انفعال آینه

با هیاهوی باد

میرساند دل را

به وقوف ترد رابطه ها

و رقم می خورد

خاطره ی مکرری

در ذهن روشن آینه

و شعور ازلی باد


(0) نظر
برچسب ها :
X