سئوال 3 = نصيحت درباره سعادت دنيا و آخرت

سئوال 3 = نصیحت درباره سعادت دنیا و آخرت

ت محضر مرجع عالیقدر, حضرت آیت اللّه العظمى حاج شیخ لطف اللّه صافى (دام ظله الشریف ) .

با سلام ! .

بـا تـوجـه بـه ایـنـکـه جـنابعالى با بزرگان زیادى مانوس بوده اید, مستدعى است نصیحتى را که راهگشاى سعادت دارین باشد, مرقوم فرمایید که : ((فان الذکرى تنفع المؤمنین )) ((3)) .

بسم اللّه الرحمن الرحیم .

تـ عالم و هر چه در آن است و همه حوادثى که در آن واقع مى شود, گردش سال و گذشت عمر و شـب و روز, زمـیـن و آسمان , فقر و توانگرى , تندرستى و بیمارى , جوانى و پیرى , زندگى و مرگ , ذلـت و عـزت وهـر چـه را مـى بینیم و پیدایش هر چیز و نشو و نماى آن و تغییراتى که در آن پیدا مى شود, تا مرگ و فناى آن , همه پند و نصیحت است .

اگـر نـظـر انـسـان , نـظر عبرت باشد و از ظاهر دنیا, باطن آن را بشناسد, نگاهش به هر چیزى و هـرپـدیده اى او را از جهات متعدد هشیار و بیدار مى سازد و در هر ذره اى از ذرات عالم امکان و هر برگى ازبرگهاى درختان , ابوابى از معرفت و راههایى براى نیل به سعادت مى یابد, به شرط اینکه در زمـره آنـان بـاشد که : ((و یتفکرون فى خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا)) ((4)) در شان آنهااست و از مردمانى که وصف آنها ((لهم قلوب لایفقهون بها ولهم اعین لایبصرون بهاو لهم اذان لا یسمعون بها)) ((5)) است , نباشد .

بـنـابـرایـن , کـتاب تکوین ـ سراسرش و تمام ذراتش , کلمات , آیات و حروفش ـ پر است از موعظه ونصیحت , به شرط اینکه , شخص , سواد خواندن آن و عقل فهم معانى آن را داشته باشد .

کـتـاب بـزرگ وحـى و تـشریع قرآن مجید نیز مثل همان کتاب تکوین , متضمن هدایت , نصیحت وارشـاد اسـت هـر چـه انسان آن را بیشتر بخواند و در معانى آیات آن بیشتر تامل کند, به مواعظ و نصایح بیش و بیشتر راهنمایى مى شود شما در هر رشته اى نصیحت بخواهید مى توانید از این کتاب اعظم آسمانى دریافت کنید .

اوصاف عبادالرحمن را در سوره مبارکه فرقان بخوانید .

تـعـلـیـمات اخلاقى و اجتماعى را در مثل سوره اسرى , آیات 22 تا 39, قرائت کنید آیات بشارت و انذارآن , همه نصیحت و هشدار دهنده است بیان اوصاف مؤمنین , اصحاب میمنه , اصحاب یمین و اصـحـاب شـمال , آموزنده و نصحیت است قصص قرآن , سرگذشت انبیا و رجال الهى و سؤ عاقبت کفار, ارباب معاصى , فراعنه و جباران , پند و اندرز و هدایت به صراط مستقیم است , همه را بخوانید و پیوسته تکرارکنید و در مضامین آنها تامل نمایید در مثل این آیات کریمه تامل کنید و سعى کنید

بـه حـقیقت مفاد آنهابرسید: ((تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فى الارض و لافسادا والـعـاقبة للمتقین )) ((6)) , ((واضرب لهم مثل الحیوة الدنیا کما انزلناه من السمافاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریاح و کان اللّه على کل شئ مقتدرا)) ((7)) , ((فمن یعمل مثقال ذرة خـیـرا یـره و من یعمل مثقال ذرة شرایره )) ((8)) , ((و کاین من آیة فى السماوات و الارض یمرون عـلـیـهـا و هـم عـنهامعرضون )) ((9)) , ((کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کـانـوافیها فاکهین )) ((10)) , ((افرایت ان متعناهم سنین ثم جاهم ماکانوا یوعدون مااغنى عنهم ما کانوا یمتعون )) ((11)) .

خـلاصـه , قـرآن نورى است که اگر از آن روشنى طلب شود, همه تاریکیها را از میان مى برد اگر بـه زبـان عربى , آشنایى ندارید, تفسیر این آیات را در تفاسیر فارسى , مثل منهج الصادقین و تفسیر ابوالفتوح رازى , بخوانید .

هـمـراه بـا قـرآن , مـواعـظ و نصایح رسول خدا, صلى اللّه علیه و آله , و مواعظ امیرالمؤمنین , علیه السلام , را درنهج البلاغه و کتابهاى دیگر, و نصایح سایر ائمه معصومین , علیهم السلام , را که حاملان علوم قرآن ومفسران حقیقى کتاب خدا مى باشند, بخوانید .

سـعـى کـنـیـد در حـدى کـه مـى تـوانید, حقوق برادران و خواهران ایمانى را رعایت کنید, براى قـضـاى حـوایـج مـردم , خصوصا طبقات ضعیف تلاش کنید, حضور در جماعات و جلسات دینى و مذهبى را ترک نکنید .

تـوفـیـق بـه نـماز شب را بسیار مهم و مغتنم بدانید و از یاد خدا در هر حال غافل نباشید, شبهاى جمعه دعاى کمیل و روزهاى آن , دعاى ندبه را بخوانید .

سـخـت تـر از آنـچه شخص در امور مالى , از شریک و طرف معامله خود حساب مى خواهد, خودتان به دقت , به حساب کارهاى خودتان برسید که فرمودند: ((لیس منا من لم یحاسب نفسه فى کل یوم فان عمل حسنا استزاداللّه و ان عمل سیئا استغفراللّه منه و تاب الیه )) ((12)) .

نیت خود را خالص کنید و خود را به هیچ کس و هیچ چیز, جز خدا و ثواب خدا نفروشید .

بـا حـضـرت بـقـیـة اللّه , قـطب عالم امکان , ارواح العالمین له الفدا, ارتباط قلبى را مستمر بدارید فـرامـوش نـکـنـیـد که رعیت آن حضرت و تحت ولایت آن حضرت هستیم هر چه بتوانیم کارهاى خـودمـان را بـه حساب ایشان و خدمت به اهداف و مقاصد بلند ایشان , که اعلا کلمه اسلام و عزت مسلمین است ,بگذاریم و همه دوستان , شیعیان و منتظران ظهور آن بزرگوار را صمیمانه دوست بداریم .

امـیـد اسـت سـعـادتـمـند باشید و به مقامات عالیه , که فقط با پیروى از اهل بیت , علیهم السلام , حاصل مى شود, نایل گردید .خـداوند, شما و ما و همه مؤمنین را, از گرفتار شدن در دامهاى شیاطین انسى و جنى و اهل بدع , حفظفرماید .اگـر در مـظان اجابت دعوات , حقیر را از دعاى خیر, مخصوصا براى سلامتى ایمان , حسن عاقبت وتوفیق فراموش ننمایید, بسیار متشکر خواهم بود .

والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته .

لطف اللّه صافى .


(2) نظر
برچسب ها :
X