جوان و قرآن

جوان و قرآن

رضا میقانى

راههاى عملى جذب جوانان به قرآن کریم

1ـ جوانى، بهار عمر

نوجوانى و جوانى بهار عمر و هنگام شکوفایى آن، و آغاز فراز و نشیبهاى روحى و جسمى و رسیدن به رشد است. در این دوره کم‏کم شخصیت انسان شکل مى‏گیرد و پرسشهاى فکرى و فرهنگى بسیارى در ذهن جوان پیدا مى‏شود.[1] روزهاى جوانى لبریز از زیبایى، نشاط، احساسات، لذتهاى متنوع، تفریح، و آراستگى است. از سوى دیگر، خداجویى و خدایابى و دین‏باورى از ویژگیهاى این دوران است. ما با درک این ویژگیها و انرژى متراکمى که در آنها وجود دارد، و با تبیین صحیح باورها و ارزشهاى دینى و مذهبى، مى‏توانیم روح ناآرام جوان را آرامش و اطمینان بخشیده و او را به نجات و کمال برسانیم.

در این نوشتار، مى‏کوشیم تا با استفاده از آیات قرآن و آموزه‏هاى دینى و سیره عملى پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ جوانان را به سوى قرآن کریم فراخوانیم؛ دست کم فاصله جوان را با قرآن بکاهیم و بذر وحى در دلش بکاریم


(0) نظر
برچسب ها :
X