گواهي زنان

گواهی زنان

سید حسین هاشمی

از دیرباز بحث درباره حقوق زن، نقد رایج مکاتب فکری و محافل علمی بوده است. در این میان دو دسته بیشترین ظلم رانسبت به حقوق زن روا داشته اند: دسته اول کسانی که احیاء حقوق زن را با منافع خود در تعارض می دیده و جنس زن را دون و بی مایه می انگاشتند و دسته دوم کسانی که در مقابل این تفریط، در دفاع از حقوق زن، خواسته یا ناخواسته راه افراط را پیموده و با شعارهای غیرمنطقی ولی فریبنده، وضع را از آنچه هست اسفبارتر نموده اند.

از جمله احکام اسلام که مورد هجوم افراطیون قرار گرفته، مسأله شهادت زنان در برخی از دعاوی (عمدتا دعاوی کیفری) است که به پاسخ آن خواهیم پرداخت. در تحلیل فقهی و حقوقی اسلام و هر نظام عقلایی دیگر حکمت غالب برای تشریع یک حکم، کافی است و اگر به صورت نادر و غیر غالب، موارد نقضی بود، مضرّ به تشریع و حکمت آن نخواهد بود.


(0) نظر
برچسب ها :
X