حكم خوردن غذاى ديگران بدون اذن و رضايت صاحبش

حکم خوردن غذاى دیگران بدون اذن و رضایت صاحبش

1ـ خوردن غذاى دیگران بدون اذن و رضایت صاحبش حرام است هر چند کافرى باشد که اموالش محترم است ; مانند اهل ذمه .(17)

2ـ خوردن غذا در خانه این افراد بدون اجازه جایز است .

پدر و مادر

فرزندان

برادران و خواهران

همسر

وکیل در خانهء موکل خود, در صورتى که حفظ اموال و کارهاى خود را به او واگذار کرده باشد.(18)

3ـ افرادى که در مسأله قبل گفته شده اگر بدانند, صاحبخانه رضایت ندارد نمى تواننداز غذاى خانه او استفاده کنند, ولى در صورت شک اشکال ندارد(19).

4ـ احتیاط آن است که افراد فوق تنها به خوردن غذاهایى مانند نان , خرما و خورشت و میوه هاى متعارف اکتفا کنند و از خوردن غذاها و میوه هاى گران قیمت که معمولا براى میهمان و مواقع نیاز ذخیره مى شود پرهیز کنند(20).


(0) نظر
برچسب ها :
X