چند مسأله

چند مسأله

1ـ خوردن گل حرام است(9) .

2ـ خوردن کمى از تربت سیدالشهدا(ع ) براى شفا یافتن از بیمارى اشکال ندارد(10).

3ـ خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است و خورانیدن عین نجس به اطفال حرام است ولى خورانیدن غذاى متنجس به اطفال حرام نیست(11) .

4ـ خوردن چیزى که براى انسان ضرر دارد حرام است . مثلا خوردن غذاى چرب براى مریض که غذاى چرب برایش ضرر دارد حرام است(12) .

5ـ نوشیدن شراب و هر مایع مست کنندهء دیگر حرام است .(13)

6ـ بر هر مسلمانى واجب است مسلمان دیگرى را که نزدیک است از گرسنگى یا تشنگى بمیرد, نان و آب داده و از مرگ نجات دهد.(14)

7ـ غذاهاى غیر گوشتى , که در کشورهاى غیر اسلامى تولید شده است ; اعم از سبزیجات , حبوبات , میوه ها و فرآروده هاى لبنى مانند: پنیر, ماست , کره , خامه که از حیوان حلال گوشت گرفته مى شود, تخم مرغ و سایر پرندگاه حلال گوشت , نان , بیسکویت , شکلات , آدامس , شیرینى و سایر خوردنیهایى که از گوشت حیوان نیست , پاک و خوردن آنها حلال است , مگر آن که انسان یقین کند نجس شده است .

بنابراین مسأله چند صورت دارد

مى داند که با بدن کافر تماس نداشته و به نحو دیگرى نیز نجس شده است ـ پاک و حلال است .

شک دارد نجس شده است یا نه ـ پاک و حلال است .

احتمال مى دهد نجس شده باشد ولى یقین ندراد ـ پاک و حلال است .

مى داند بر اثر تماس با بدن کافر یا به گونه اى دیگر نجس شده است ـ نجس و حرام است(15) .


(1) نظر
برچسب ها :
X